• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

20.3. - 22.3.2019

🌿 Jarní ŠKOLA Zdravých měst 2019

Kde / kdy / proč: Liberec / 20. 3. - 22. 3. 2019 / sdílení, inspirace, zkušenosti, spolupráce měst, obcí a regionů
Účastníků: > 180
Prezentací: 15
Vzdělávací bloky: 2

Ve dnech 20. - 22. března 2019 hostil Zdravý Liberecký kraj jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR.

Novinkou bylo diskusní setkání pro politiky. Ti zde diskutovali o tom, proč a jak zapojovat veřejnost, jak rozjet aktivity v úřadě, jak spolupracovat. Za ukázkovou dobrou praxi byl oceněn Liberecký kraj se svým příkladem Lipo.ink - krajský podnikatelský inkubátor a inovační centrum.

Dále zaznělo:

Liberecký kraj se představuje
Zdravý Liberecký kraj
Strategie regionálního rozvoje - Ministerstvo pro místní rozvoj
Aktuality ke kvalitě veřejné správy - Ministerstvo vnitra
Sociální bydlení v obci - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Otevřené výzvy určené obcím v OP Zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdravá města, obce a regiony - Co se podařilo v roce 2018
NSZM a připravované akce a služby
Podpora zdraví v Libereckém kraji - Odbor zdravotnictví KÚ
Projekt "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" - Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
Možnosti spolupráce Zdravých měst se SZÚ
Projekt Globálně odpovědná města - ShineBean, o.p.s.
Efektivní správa lesního majetku - lesnický specialista
Akademie městské mobility - ČVUT

Další dva dny se účastníci školili v řadě témat (strategické řízení, udržitelný rozvoj), trénovali komunikační dovednosti či testovali nabízené online nástroje.

Mimo zajímavou odbornou část byl připraven skvělý doprovodný program:
… tančilo se, skákalo se na trampolínách a jinak sportovalo
... objevovali jsme svět a vzdělávali se v IQ Landii
... jeli jsme historickou tramvají do Galerie i Technického muzea

Štafeta Škol Zdravých měst předána: Tábor – 5. - 7. 6. 2019

...děkujeme všem prezentujícím, účastníkům i hostitelskému Libereckému kraji!

 

 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i