• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města ČR
  od roku 1994 ...


Zajímají Vás Zdravá města?
Staňte se členem!
Národní síť Zdravých měst ČR
s Vámi již 26 let!

ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě

Základní informace

Název projektu: ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě
Název projektu v EN: HEALTHY CITIES, TOWNS AND REGIONS - network for development, communication and cooperation in local public administration
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2019
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2023
Zdroj financování: ESF, Operační program Zaměstnanost 

opz_logo_barevne.jpg

Cíl a účel projektu

Předmětem projektu je podpořit kvalitu strategického plánování a řízení včetně participace občanů, aktivně sdílet domácí i zahraniční zkušenosti a inspirace mezi územně samosprávnými celky, tak aby ÚSC dokázaly efektivně využít svých vnitřních kapacit, dostupných informací a příkladů dobré praxe k dlouhodobému a kvalitnímu řízení s ohledem na principy udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.  

Projekt má primárně charakter cílené podpory a poradenství pro ÚSC, součástí jsou i vzdělávací aktivity, ať už z hlediska nabývání znalostí či tréninku dovedností v řešených tématech. Dále bude poskytována metodická a konzultační podpora, zejm. pro práci s veřejností, pro evidence-based plánování a práci s analytickými vstupy, to vše s ohledem na principy udržitelného rozvoje a zdraví.

Aktivity budou zaměřeny na územní veřejnou správu celé ČR, budou využívány relevantní zahraniční zkušenosti. 

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: nszm@nszm.cz

Spolupráce s experty

Pro Vaši obec či region ...
+

Práce s daty

Pro Vaši obec či region ...
+

DŮLEŽITÉ: Aktivity jsou otevřené územním samosprávám v ČR (obce/města/kraje). Při výběru zájemců o realizaci rozhodují rozpočtové a časové možnosti projektu, důraz bude též kladen na územní rozložení zájemců v rámci ČR, velikost ÚSC či zkušenosti v daném tématu.

Akce

Webináře a video-workshopy:
Ministerstvo zdravotnictví pro Zdravá města – aktuální situace COVID-19 (03/2020)
Malé obce – jak řeší aktuální situaci COVID-19 (03/2020)  
Online krizová KOMUNIKACE S OBYVATELI - zkušenosti z měst (04/2020)
Duševní rovnováha v době pandemie (04/2020)
Frank Bold – smluvní právo v době pandemie COVID-19 (04/2020)  
Frank Bold – Pracovní právo v době pandemie COVID-19 (04/2020)  
EKONOMICKÉ DOPADY A MOŽNOSTI OBCÍ v časech „po-covidových (05/2020)
SUCHO - jak mu předcházet a jak s ním žít, dotační zdroje (06/2020)
POCITOVÉ MAPY a netradiční využití GIS v obcích (05/2020)
MÍSTNÍ PODNIKATELÉ a zakázky obcí (06/2020)
SOBĚSTAČNOST a podpora lokální ekonomiky v regionech (07/2020)
MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA, opatření pro udržitelná města (11/2020)
S politiky na téma.. URBANISMUS - role města, možnosti i rizika (01/2021)
S politiky na téma.. PARTICIPACE - proč a jak zapojit lidi? (02/2021)
Diskusní setkání (nejen) ZDRAVÝCH KRAJŮ (02/2021)
CO UMÍME v Jihlavě: KULTURA (02/2021)

Školení "Strategické řízení a udržitelný rozvoj": Jilemnice (01/2020), Dolní Počernice (03/2020); Štětí (09/2020), Pacov (09/2020), Týnec nad Sázavou (09/2020)

Další akce: Seminář: Strategie a data (22.9.2020, Jihlava); online akreditované školení Participace a zapojování veřejnosti (8.-9.10.2020), Workshop městských částí a hlavního města Prahy (24.11.2020), online školení Finanční zdroje a tvorba projektů (24.3.2021) a další tématická setkání a konzultace v místě.

Výstupy

Publikace:
Metodika: Analýza cílových skupin (2020)
Videokurz k publikaci
Metodika: Analýza rizik (2020)
Videokurz k publikaci
Metodika: SWOT analýza (2020)
Videokurz k publikaci
Co je Fórum Zdravého města

Pocitová mapa: Bystřice u Benešova, Dačice, Moravská Třebová, Hodonín

Media

NSZM dává radnicím zajímavou nabídku (Moderní obec 04/2020)
Připravují se města na stárnutí polulace? (Moderní obec 01/2021)
GIS jinak (Pro města a obce 02/2021)

Příklady dobré praxe

Jihlava: Zásady pro spolupráci s investory - praktický argumentář
Jihlava: Zásady pro spolupráci s investory - praktický argumentář  Kulaté razítko
Jihlava: "Probereme Jihlavu online" - participace a příprava strategie i ve ztížených podmínkách
Jihlava: "Probereme Jihlavu online" - participace a příprava strategie i ve ztížených podmínkách  Kulaté razítko
Jihlava: GIS a jeho využií pro bydlení, investice, podněty občanů, MHD, pasporty
Jihlava: GIS a jeho využií pro bydlení, investice, podněty občanů, MHD, pasporty
Rožnov p.R.: Portál životních situací
Rožnov p.R.: Portál životních situací
Kraj Vysočina: Informační systém kvality ovzduší v kraji
Kraj Vysočina: Informační systém kvality ovzduší v kraji
Rožnov p.R.: Systém strategického řízení ve městě
Rožnov p.R.: Systém strategického řízení ve městě
Znojmo: Využití "druhotného software" na radnici
Znojmo: Využití "druhotného software" na radnici
MAS Opavsko: Pro(story) - místně zakotvené učení
MAS Opavsko: Pro(story) - místně zakotvené učení
Liberecký kraj: Zapojení veřejnosti do tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje
Liberecký kraj: Zapojení veřejnosti do tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje
Brno: EKODOTACE - jak na podporu ekologických projektů ze strany města
Brno: EKODOTACE - jak na podporu ekologických projektů ze strany města
Rožnov p.R.: Interaktivní průvodce "Chci stavět"
Rožnov p.R.: Interaktivní průvodce "Chci stavět"
Turnov: Pumptrack z participativního rozpočtu
Turnov: Pumptrack z participativního rozpočtu
Třebíč: Vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a analýza odměňování
Třebíč: Vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a analýza odměňování
Znojmo: "Tvoříme Znojmo" - participativní rozpočet
Znojmo: "Tvoříme Znojmo" - participativní rozpočet
MAS Opavsko: "Vitamíny pro Opavsko" - soběstačnost v pěstování ovoce a zeleniny
MAS Opavsko: "Vitamíny pro Opavsko" - soběstačnost v pěstování ovoce a zeleniny
Jihomoravský kraj: Krajská Regionální inovační strategie
Jihomoravský kraj: Krajská Regionální inovační strategie
Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší
Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší
Jihlava: Jihlava bez odpadu!   - osvětová kampaň
Jihlava: Jihlava bez odpadu! - osvětová kampaň
Krnov: Využití Kulatého stolu ZM pro tvorbu Koncepce sportu
Krnov: Využití Kulatého stolu ZM pro tvorbu Koncepce sportu
Litoměřice: "Liťák si pomáhá" - spolupráce podnikatelů ve složitém období
Litoměřice: "Liťák si pomáhá" - spolupráce podnikatelů ve složitém období
Znojmo: Moderní komunikace radnice s občany
Znojmo: Moderní komunikace radnice s občany
Valašské Klobouky: Spolupráce města s podnikatelským sektorem
Valašské Klobouky: Spolupráce města s podnikatelským sektorem
Pelhřimov: Portál občana města
Pelhřimov: Portál občana města

TISK
i