• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě

Základní informace

Název projektu: ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě
Název projektu v EN: HEALTHY CITIES, TOWNS AND REGIONS - network for development, communication and cooperation in local public administration
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2019
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2023
Zdroj financování: ESF, Operační program Zaměstnanost 

opz_logo_barevne.jpg

Cíl a účel projektu

Předmětem projektu je podpořit kvalitu strategického plánování a řízení včetně participace občanů, aktivně sdílet domácí i zahraniční zkušenosti a inspirace mezi územně samosprávnými celky, tak aby ÚSC dokázaly efektivně využít svých vnitřních kapacit, dostupných informací a příkladů dobré praxe k dlouhodobému a kvalitnímu řízení s ohledem na principy udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.  

Projekt má primárně charakter cílené podpory a poradenství pro ÚSC, součástí jsou i vzdělávací aktivity, ať už z hlediska nabývání znalostí či tréninku dovedností v řešených tématech. Dále bude poskytována metodická a konzultační podpora, zejm. pro práci s veřejností, pro evidence-based plánování a práci s analytickými vstupy, to vše s ohledem na principy udržitelného rozvoje a zdraví.

Aktivity budou zaměřeny na územní veřejnou správu celé ČR, budou využívány relevantní zahraniční zkušenosti. 

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: nszm@nszm.cz

Spolupráce s experty

Pro Vaši obec či region ...
+

Práce s daty

Pro Vaši obec či region ...
+

DŮLEŽITÉ: Aktivity jsou otevřené územním samosprávám v ČR (obce/města/kraje). Při výběru zájemců o realizaci rozhodují rozpočtové a časové možnosti projektu, důraz bude též kladen na územní rozložení zájemců v rámci ČR, velikost ÚSC či zkušenosti v daném tématu.

Akce

Webináře:

Ministerstvo zdravotnictví pro Zdravá města – aktuální situace COVID-19 (03/2020)
Malé obce – jak řeší aktuální situaci COVID-19 (03/2020)  

Video-workshopy:
Frank Bold – smluvní právo v době pandemie COVID-19 (03/2020)  
Frank Bold – Pracovní právo v době pandemie COVID-19 (03/2020)  

Školení v úřadech: Jilemnice (01/2020), Dolní Počernice (03/2020);

Výstupy

Publikace:
Metodika: Analýza cílových skupin (2020)
Videokurz k publikaci
Metodika: Analýza rizik (2020)
Videokurz k publikaci
Metodika: SWOT analýza (2020)
Videokurz k publikaci

Pocitová mapa: Dačice 

Media

NSZM dává radnicím zajímavou nabídku (Moderní obec 04/2020)

Příklady dobré praxe

Jihlava: Jihlava bez odpadu!   - osvětová kampaň
Jihlava: Jihlava bez odpadu! - osvětová kampaň
Tábor: Rozšíření útulku pro psy o útulek pro kočky
Tábor: Rozšíření útulku pro psy o útulek pro kočky
Kraj Vysočina: Informační systém kvality ovzduší v kraji
Kraj Vysočina: Informační systém kvality ovzduší v kraji
Znojmo: Využití "druhotného software" na radnici
Znojmo: Využití "druhotného software" na radnici
Třebíč: Vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a analýza odměňování
Třebíč: Vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a analýza odměňování
Znojmo: Moderní komunikace radnice s občany
Znojmo: Moderní komunikace radnice s občany
Znojmo: "Tvoříme Znojmo" - participativní rozpočet
Znojmo: "Tvoříme Znojmo" - participativní rozpočet
Valašské Klobouky: Spolupráce města s podnikatelským sektorem
Valašské Klobouky: Spolupráce města s podnikatelským sektorem
Pelhřimov: Portál občana města
Pelhřimov: Portál občana města
Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší
Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší

TISK
i