• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

14.9.2021

Prevence závislostí dětí a mládeže (seminář NSZM, Jihlava)

Ve spolupráci se Zdravým krajem Vysočina a Státním zdravotním ústavem pracoviště Jihlava jsme pro Vás připravili seminář, který se věnoval velmi aktuálnímu tématu:
PREVENCE ZÁVISLOSTÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE.

Akce kombinovala prezentační část spolu s ukázkovou částí z terénu.

Dozvěděli jsme se:

  • JAK na prevenci závislostí látkových (drogy, alkohol) i nelátkových (hry, sociální sítě)?
  • JAK se na závislostech podepsala pandemie Covid 19?
  • CO radí odborníci? (Psychiatrická nemocnice Jihlava, SZÚ Jihlava)
  • JAKÉ jsou zkušenosti měst? (Jihlava, Uherský Brod, Benešov ad.)

Akce byla 3. částí z cyklu seminářů pro zástupce měst, obcí a krajů na téma PODPORA ZDRAVÍ VE ZDRAVÝCH MĚSTECH
a byla realizována pod záštitou Hany Hajnové, 1. náměstkyně hejtmana kraje Vysočina.

Seminář je určen pro politické zástupce měst, pracovníky úřadů, zástupce organizací zabývajících se uvedenou problematickou a další zájemce. Účast není zpoplatněna.

Děkujeme za Vaši účast.

FOTOGALERIE z akce ZDE

 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i