• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

12.10.2021

Údržba ZELENĚ ve městě (seminář NSZM, Praha)

Přes 60 zástupců měst a obcí se 12.10. zúčastnilo Semináře NSZM ČR na téma ÚDRŽBA ZELENĚ VE MĚSTECH.

Akce byla připravena ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Řešila se mj. následující témata ...

  • péče o travní plochy a stromy ve městech (způsoby seče, péče o stromy, odplevelování ad.)
  • efektivní hospodaření s vodou při péči o zeleň (využití srážkové vody, hydrogel, zavlažovací vaky ad.)
  • aktivní zapojení veřejnosti do péče o zeleň (komunitní zahrady, kompostování, revitalizace parků ad.)
  • zkušenosti z měst a rady odborníků.

ČLÁNEK o akci v časopise Komunální ekologie ZDE

FOTOGALERIE z akce ZDE

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i