• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

23.9.2021

Referenční LITOMĚŘICE - Školství a participace mládeže

Záznam TV Zdravá města

TV Zdravá města připravila další díl seriálu CO UMÍME, který přináší představení referenčních Zdravých měst s excelentní praxí v důležitých tématech rozvoje.

Další díl jsme odvysílali ve čtvrtek 23. září 2021 od 13:00 hodin.

K tématu ŠKOLSTVÍ A PARTICIPACE MLÁDEŽE jsme diskutovali s ambasadorem tématu
Ladislavem Chlupáčem, starostou Zdravého města LITOMĚŘICE,
a Petrem Hermannem, předsedou NSZM ČR a politikem Zdravého města Litoměřice.

Dozvěděli jsme se například:

  • jak je v Litoměřicích nastaven způsob spolupráce města se školami
  • jak podpořit prostřednictvím škol vztah mladé generace ke městu
  • proč realizovat Školní/Mladá fóra, participativní rozpočty ve školách, dětská zastupitelstva aj.

Ve čtvrtek 30. září od 10:00 h. do 15:00 bychom vás rádi pozvali do Litoměřic na exkurzi. Program exkurze a bližší informace naleznete výše. 

Záznamy odvysílaných dílů nabízíme ke zhlédnutí v archivu TV Zdravá města.

Publicita OPZ-25 aktivity, projekt Aktivita je podpořena finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i