• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice: Ekologická výchova pro seniory

SEVER je středisko ekologické výchovy a jeho pracoviště v Litoměřicích se rozhodlo zaměřit se kromě práce s nejmladší generací na poznávací aktivity pro seniory. Např. herpetologická přednáška s ukázkami živých exemplářů, praktická dílna s výrobou ručního papíru nebo terénní poznávací akce.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice
Příjmení, jméno: Mgr. Petr Panaš
Organizace: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoš
E-mail: petr.panas@ekologickavychova.cz
Telefon: +420 776 022 050
Téma: Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Původně byl SEVER osloven litoměřickým klubem důchodců k zajištění přednášky na přírodovědné téma. Po uspořádání aktivity nás překvapil velmi pozitivní ohlas a žádost o pokračování. Proto jsme se rozhodli vytvořit malý projekt, kde bude zajištěna ekologická výchova pro seniory více systematicky a bude možné zaplatit i odborné externí lektory. Vznikl tedy první projekt, kterého se zúčastnili nejenom senioři, ale i děti v doprovodu svých prarodičů. Jednotlivé projektové aktivity napomohly ke zvýšení znalostí účastníků v oblasti životního prostředí, ať se již jedná o zajímavé lokality, geologické zajímavosti, vzácné rostliny, živočichy či základy legislativy v ochraně životního prostředí. Projekt napomohl k aktivaci a účelnému vyplnění volného času seniorů, jejich sdružování a navazování nových kontaktů. Neméně významný se projekt ukázal v oblasti trávení společného času dětí se svými prarodiči. Pracovat s touto cílovou skupinou se snažíme systematicky.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Fotodokumentace.
Začátek aktivity: 01.01.2011
Konec aktivity: 17.07.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 7
Jak byla aktivita financována? Z grantové systému Města Litoměřice (odbor sociálních věcí) a v jednom případě dílčí aktivity z grantu Ústecké komunitní nadace.
Detailní rozpis: 7 tis. za rok v případě zajištění externích lektorů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je vhodné oslovit pro prvotní aktivity seniory, kteří jsou formálně či neformálně organizováni. To zajistí dobrou účast a následné reference mezi ostatními seniory. Později lze akce koncipovat bez omezení, ale důležité je nevzdávat se spolupráce s organizovanými skupinami. Ze začátku doporučujeme organizovat akce v prostorách, kam jsou senioři zvyklí chodit nebo se scházet. Zpočátku jsme se setkali s nedůvěrou, pokud se akce konala někde, kam doposud nechodili. Skutečně je vhodné začít spolupracovat s fungující seniorskou organizací, která dokáže efektivně šířit informace o pořádaných akcích.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? U terénních exkurzí je vždy proměnná počasí a je důležité je plánovat tak, aby byly fyzicky nenáročné.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Prezentace v lokálních médiích - např. internetové noviny Litoměřicko 24. Letáky s pozvánkou na jednotlivé akce.
Příloha:

Aktéři

Název: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
IČO nebo jiný registrační údaj: 60153016
Adresa: Horská 175, 542 24 Horní Maršov
Web: http://sever.ekologickavychova.cz/

Další aktéři

Název:Český svaz ochránců přírody, 37/02. ZO Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:63154609
Adresa:A. Muchy 16, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.csoplitomerice.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i