• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Havlíčkův Brod: Dobrovolník dobrovolníkům - školení předlékařské první pomoci

"Dobrovolník - dobrovolníkům" je příkladem spolupráce Dobrovolnického centra v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř, FOKUSu Vysočina, Českého červeného kříže Havlíčkův Brod a města Havlíčkův Brod, při motivačně vzdělávací skupinové akci předlékařského školení pro dobrovolníky, v základech první pomoci...

Základní informace

Název obce/města/regionu: Havlíčkův Brod
Kontakt: Klášterní 92, 583 01 Chotěboř X Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod
Příjmení, jméno: Bc. Michaela Miřátská, DiS. (koordinátorka dobrovolníků)
Organizace: FOKUS Vysočina, Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř
E-mail: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz
Telefon: +420 774 151 493
Téma: Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Dobrovolníci se věnují velmi rozmanitým činnostem. Často se jako laikové dostávají do situací, ve kterých se očekává či je více než vhodná určitá úroveň schopností a praktických dovedností. Vzdělávání dobrovolníků tak není nikdy dost. Skupinového školení se zúčastnilo 14 dobrovolníků, kteří získali základní znalosti v poskytnutí předlékařské první pomoci. Podařilo se nám tak zajímavou formou navýšit vědomosti dobrovolníků a zároveň jim tímto způsobem nabídnout určitou satisfakci za jejich dobrovolnické aktivity. Realizace akce byla vyústěním vzájemné a bezproblémové spolupráce Dobrovolnického centra s dobrovolníky a dalšími zapojenými partnery.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? V průběhu akce byla fotodokumentace zajištěna jedním z dobrovolníků. Od počátku plánování aktivity byli osloveni také studenti Letní žurnalistické školy, kteří pořídili krátký videozáznam. Z těchto výstupů byl dalším z dobrovolníků vytvořen krátký videospot.
Začátek aktivity: 20.08.2013
Konec aktivity: 20.08.2013
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu organizace FOKUS Vysočina (školení zrealizováno dobrovolníkem+pomůcky zapůjčeny zdarma Českým červeným křížem Havlíčkův Brod, prostory zdarma pronajaty městem Havlíčkův Brod).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vzdělávání dobrovolníků je důležitý předpoklad pro kvalitní dobrovolnickou službu. Neměli bychom tak poskytovat jen to nejnutnější a nejzákladnější školení, ale snažit se o průběžné navyšování kompetencí samotných dobrovolníků. Vysoké finanční náklady mohou být kompenzovány možnostmi, které se nám nabízejí v našich vlastních řadách - využívejme znalostí a schopností samotných dobrovolníků, kontaktních či spolupracujících osob, které je mohou předávat ostatním.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Realizace aktivity se udála dle plánu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tisková zpráva o dané aktivitě byla rozeslána regionálních médiím a byla tak zveřejněna jak v tištěné, tak elektronické podobě (např. měsíčník ECHO, informační servery ichotebor.cz, vysocina-news.cz nebo homepage dobrovolnik.cz, kous.cz). Pomocí další dobrovolnice byla přeložena a umístěna na volunteer.cz. Info se objevilo také v kronice, na webu a facebooku dobrovolnického centra.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Příprava, realizace a zhodnocení celé aktivity se uskutečnilo v průběžné kooperaci dobrovolnického centra, spolupracujících organizací a především díky rozmanité pomoci dobrovolníků, kteří se v celém průběhu zapojovali.

Aktéři

Název: FOKUS Vysočina, Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř
IČO nebo jiný registrační údaj: 150 60 306
Adresa: Klášterní 92, 583 01 Chotěboř X Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod
Web: http://www.fokusvysocina.cz/pages.aspx?p=40

Další aktéři

Název:Český červený kříž Havlíčkův Brod
Web:http://www.cckhb.snadno.eu/

Název:

Město Havlíčkův Brod
Web:http://www.muhb.cz/

Název:

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského
Web:http://centrumvysocina.cz/letni-zurnalisticka-skola-karla-havlicka-borovskeho.html
Detailně zpracované dobré praxe

Havlíčkův Brod

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i