• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč: Akademie pro seniory

Město Třebíč se rozhodlo podpořit vzdělávání seniorů od 60 let věku, které mají trvalé bydliště na území Třebíče a v místních částech Budíkovice, Pocoucov, Račerovice, Sokolí, Slavice, Řípov a Ptáčov a otevřelo pro ně od října 2018 Akademii pro seniory. Ti se pak mohli vzdělávat v několika uměleckých oborech. Bylo možné se zapsat např. ke studiu hry na housle, kytaru, klavír nebo harfu, ke studiu sólového zpěvu, hudební teorie či ke studiu v tanečním nebo výtvarném oboru. Lektory Akademie byli kvalifikovaní a zkušení pedagogové ZUŠ Třebíč. Přihlásit se mohli úplní začátečníci, ale i osoby umělecky pokročilejší. Student si ve spolupráci se lektorem stanovil dle svých psychických a fyzických schopností cíl výuky. Absolvent tříletého cyklu obdrží osvědčení o studiu. Zřízením akademie chce ZUŠ přispět k aktivnímu životu seniorů a jejich duševní pohodě. Vzdělání má i druhý rozměr. Přináší pravidelný sociální kontakt a možná i nová přátelství.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Třebíč
Příjmení, jméno: Ondráčková Iveta
Organizace: Město Třebíč
E-mail: iveta.ondrackova@trebic.cz
Telefon: 568,896,307
Téma: Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Město provozuje SeniorPoint, který má širokou nabídku vzdělávacích akcí (kurzy, přednášky, semináře, cestovatelské přednášky, práce s PC), ale umělecké vzdělávání dosud chybělo. Díky spolupráci se ZUŠ Třebíč se podařilo rozšířit nabídku pro seniory v této oblasti.Finance poskytlo město Třebíč. Co se týče personálního zajištění - byly využity kapacity učitelů místních ZUŠ, která primárně poskytuje vzdělávání dětí a mládeže, ale v odpoledních hodinách. Výuka pro seiory probíhala proto v dopoledních hodinách.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Web města a web ZUŠ.
Začátek aktivity: 01.10.2018
Konec aktivity: 31.05.2019

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 300
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla finančně podpořena z rozpočtu města. Účastník si platil 100 Kč/měsíc, studium trvalo akademický rok = 8 měsíců

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Projekt probíhá v dopoledních hodinách, což seniorům i učitelům vyhovuje. V odpoledních hodinách vedou učitelé výuku pro děti.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Je dobré získat záštitu známé osobnosti. V Třebíči byl garantem známý herec Miloslav Mejlík. Doslova prohlásil: "Zůstat aktivní i v seniorském věku považuji za velmi přínosné. Jakákoliv činnost, tělesná i duševní pomáhá udržovat svěží mysl a vlídnější pohled na svět. Rád podpořím Akademii pro seniory v Třebíči, ve městě ze kterého pocházím a do kterého se rád vracím."

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V průběhu studia bylo uspořádáno veřejné vystoupení studentů - seniorů 3. května 2018 ve foyer divadla Pasáž a to za osobní přítomnosti patrona Akademie Miloslava Mejzlíka a starosty města. V květnu byly vystaveny výtvarné práce seniorů v kavárně Salsa. Poté ještě od července do září 2019 ve vestibulu radnice na Karlově náměstí.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Vzdělávání seniorů se věnuje i Třebíčský SeniorPoint. Ve spolupráci se ZUŠ se podařilo rozšířit nabídku vzdělávání pro seniory a uspokojit nabídku v uměleckých oborech. A kromě toho došlo i k využití potenciálu pedagogů místní ZUŠ Třebíč.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, Akademie pro seniory se osvědčila. Bude pokračovat i ve školním roce 2019/2020.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Letáky, tisková zpráva o aktivitě, informace ve Zpravodaji, v novinách, informace byly na webu města i stánkách ZUŠ Třebíč.
Příloha:

Aktéři

Název: ZUŠ Třebíč, aktivitu má v gesci Eva Vaňková, garantka projektu a zástupkyně ZUŠ Třebíč, tel. 606 029 873
Adresa: Masarykovo nám., 674 01 Třebíč
Web: http://www.zus-trebic.cz/akademie.aspx
Detailně zpracované dobré praxe

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i