• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vsetín: Projekt "Skutečně zdravá škola"

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Bendlova 150/26 613 00 Brno
Příjmení, jméno: Kallmünzerová Karolina
Organizace: Skutečně zdravá škola
E-mail: karolina@skutecnezdravaskola.cz
Telefon: +420 606 506 506
Téma: Stravování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Pilotní projekt - zapojeno 15 škol. Konkrétní výsledky: školní jídelny odstranily slazené šťávy, barvená mléka, snížily spotřebu cukru, minimalizovaly používání polotovarů a zrušily dochucovadla, napojily se na regionál. dodavatele potravin, zapojily do spolupráce místní komunitu. Šest škol obdrželo bronzový certifikát - tyto školy mj. nabízejí v jídelnách 75% jídel z čerstvých surovin. Nyní v programu 80 ZŠ, MŠ a SŠ, v říjnu proběhla konference SZŠ, info-vzdělávací semináře po celé republice, rozpočet 2015 - 2 mil. Kč z Nadace RSJ
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Pilotní projekt, nyní navazuje program SZŠ, konference
informace a dokumentace realizovaných aktivit - webové stránky SZŠ, facebookové stránky SZŠ, newsletter SZŠ, videozáznam z konference, rozhovory z konference, prezentace účinkujících

Začátek aktivity: 01.01.2015
Konec aktivity: 31.01.2015

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2000
Jak byla aktivita financována? z příspěvku nadace RSJ

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Město/obec/zřizovatel mohou podpořit zapojení škol v regionu do programu SZŠ a podílet se tak na vytvoření sítě Skutečně zdravých škol. Důležitá je spolupráce všech aktérů, kteří se na programu podílejí - žáků, pedagogů, rodičů, místních dodavatelů, zastupitelů, zřizovatele.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nejčastější překážkou v plnění kriterií pilotní fáze programu byly časové důvody. Pro větší změny potřebují kuchařky více času na proškolení a učitelé na přípravu vzdělávacích aktivit. Některé školy bojují se špatnou dostupností zboží z místních farem.Na základě těchto zkušeností jsme program mírně upravilia nyní již probíhá ostrá fáze.Konferenci SZŠ, kde se školy představily, zaštítil ministr ŽP, pan R. Brabec

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? SZŠ pravidelně informuje veřejnost a příslušné orgány o svých aktivitách - články v tisku, mediální výstupy odb. garantky Margit Slimákové, Hany Krejčí či tisková prohlášení zakladatele iniciativy Bohuslava Sedláčka

Aktéři

Název: Skutečně zdravá škola, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: IČ 032 20 231
Adresa: Bendlova 150/26 613 00 Brno
Web: http://www.skutecnezdravaskola.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Stravování

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i