• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Hodonín: Lávka pro cyklisty a pěší - podle námětu veřejnosti

Chodci a cyklisté v Hodoníně využívají novou lávku přes silnici první třídy u zoologické zahrady. Vznikla v místě nebezpečného křížení, kde se v minulosti stalo několik tragických nehod.
Lávka si vyžádala investici zhruba 27 milionů korun a námět na její stavbu pochází z veřejného Fóra Zdravého města.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hodonín
Kontakt: Holomčíková Jana
Příjmení, jméno: Holomčíková Jana
Organizace: Město Hodonín
E-mail: holomcikova.jana@muhodonin.cz
Telefon: 725936118
Téma: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Umístění lávky je ukázkou toho, jak náměty veřejnosti (v tomto případě z veřejného Fóra Zdravého města) mohou zásadně zlepšit kvalitu života v konkrétním lokalitě. V tomto případě napomohlo umístění lávky řešit dopravně nebezpečné místo, kde dlouhodobě docházelo k problematickým situacím i tragickým nehodám. Lávka nyní umožňuje bezpečný přechod mezi příměstským lesem a Hodonínskou Dúbravou, které rozděluje silnice první třídy I55. V daném místě běžně přecházeli chodci v nepřehledné části silnice a často zde docházelo k dopravním nechodám. Místo je nyní bezpečné pro obyvatel města i návštěvníky, zlepšil se přístup do ZOO a vznikla návaznost na cyklotrasy vedoucí do okolních obcí. O bezpečném přechodu silnice I55 se hovořilo již od roku 2010, ale až v roce 2017 na veřejném Fóru lávka získala prvenství ve veřejné anketě a stala se hlavním bodem 10P města. Od této doby se začaly shromažďovat informace jak lávku financovat, zajistit souhlas lesů ČR a ŘSD, výkupy pozemků a projektová dokumentace. Zásadní vliv na výslednou podobu lávky měla podmínka ŘSD, která stanovila, že se musí jednat o dočasnou stavbu, protože se tato silnice má v budoucnu stát dálnicí. Lávka je proto koncipována tak, aby byla rozebíratelná a bylo jí možno přesunout na jiné místo. Pokud k tomuto kroku někdy v budoucnu dojde, pak bude lávka přemístěna přes staré rameno řeky Moravy.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Cyklokoncepce města Hodonín
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano
(projektová dokumentace,výběrové řízení)
Začátek aktivity: 01.11.2017
Konec aktivity: 01.12.2021
Příloha
Foto 1 (121kB)
Foto 2 (191kB)
Foto 3 (179kB)
Foto 4 (27kB)
Foto 5 (266kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 27039
Jak byla aktivita financována? pouze z rozpočtu města
Detailní rozpis: 27 039 386 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Jelikož se jedná o stavbu dočasnou, pak nebylo možné čerpat žádnou dotaci, protože by nebylo možné zachovat udržitelnost stavby. Nyní má lávka povolení jako stavba dočasná do konce roku 2025, nicméně je možno její dočasnost prodlužovat a to až do doby realizace dálnice.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Zvýšení bezpečnosti v místě, propojení cyklostezek vedoucí do okolních obcí, zatraktivnění místa pro obyvatele města i turisty.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Nemožnost získat dotaci a nutnost financovat z rozpočtu města.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Projekční práce byly výrazně zkomplikovány a na čas i pozastaveny v rámci úvodní studie a to s ohledem na nesouhlasy orgánů ochrany přírody a krajiny.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Veškeré informace o probíhající stavbě a jejím postupu byly mediálně zveřejněny v Hodonínských listech, na webu města, portálu hodonin.pincity.cz a instagramu, v Hodoníském deníku.cz a TV Slovácko.

 

Příloha:

Aktéři

Název: Swietelsky Stavební s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 48035599
Web: http://www.swietelsky.cz

Další aktéři

Název:Rušar mosty, s.r.o. (zhotovitel projektové dokumentace)
IČO nebo jiný registrační údaj:29362393
Adresa:Majdalenky 19, 638 00 Brno

Název:

Město Hodonín
IČO nebo jiný registrační údaj:00284891
Adresa:Masarykovo nám. 53/1
Web:http://www.hodonin.eu

Název:

PP projekt Hodonín s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:Dobrovolského 3971/5A
Adresa:695 01 Hodonín
Web:https://www.ppprojekt.com/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i