• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kroměříž: Kampaň VIDÍŠ MĚ! – podpora používání reflexních prvků

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Auta proto musí celoročně svítit, cyklisté alespoň za snížené viditelnosti, chodci však takovou povinnost a ani možnost nemají. Přitom jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější a nejhůře jsou na tom děti. Právě jim je určena kampaň „Vidíš mě?“ ze ZDRAVÉHO MĚSTA KROMĚŘÍŽ.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kroměříž
Kontakt: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 58 Kroměříž
Příjmení, jméno: MUDr. Jarmila Číhalová
Organizace: Město Kroměříž
E-mail: jarmila.cihalova@mesto-kromeriz.cz
Telefon: 573321152
Téma: Dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)
Úrazy a otravy

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt pro žáky základních škol odstartoval již na podzim roku 2006. Jeho cílem je především zajistit, aby co nejvíce dětí mělo své oblečení a školní brašny opatřeny reflexními doplňky. Součástí dlouhodobé kampaně není jen rozdávání informačních balíčků s letáky a reflexními pomůckami ve školách a distribuce plakátů, ale také například soutěž o nejzářivější třídu. Prostřednictvím třídních schůzek se do projektu mohou zapojit i rodiče.
V roce 2007 se akce zaměřuje na cyklisty a středoškolskou a učňovskou mládež, která se často vrací domů až ve večerních hodinách, kdy je obzvláště důležité být na silnici dobře viděn.
Projekt je součástí dlouhodobého programu Bezpečná komunita, který má v Kroměříží vynikající výsledky již řadu let.

Začátek aktivity: 01.09.2006
Konec aktivity: 28.02.2007
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 69
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města
(ke kampani dodali své materiály BESIP a SPUR)
Detailní rozpis: tis. Kč
10,5     tisk letáčků
20,8     reflexní samolepky 9x12 cm
  9,9     nášivky, nažehlovačk
12,5     reflexní náramky
  6,8     balicí pomůcky a korespondence
  1,3     výstavy reflexních pomůcek
  7,5     plakáty

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? AKCE VE ŠKOLÁCH:
Navázat spolupráci s řediteli škol. Školy vybavit metodikou.
Ve všech základních školách ve městě uspořádat výstavu reflexních pomůcek.
Oslovit a informovat rodiče na třídních skůzkách.
Rozdat reflexní a informační materiály dětem.
Využít reflexní materiál ve výtvarné výchově.
Soutěž „Nejzářivější třída v našem městě"

DALŠÍ AKCE:
Oslovení prodejce sportovních potřeb a zapojení do akce
Odmě'nování cyklistů vybavených barevnými reflexními prvky přímo na silnicích
Soutěž o nejlépe zářícího účastníka diskotéky
Příloha:

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? INFORMAČNÍ KAMPAŇ:
V TISKU - články v regionálním tisku
PLAKÁTY- do škol, zdravotnických zařízení, autobusů Městské hromadné dopravy
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH DISTRIBUCE LETÁKŮ BESIPU (Chci se domů vrátit bezpečně), který vysvětluje danou problematiku
Příloha:

Aktéři

Název: Město Kroměříž
IČO nebo jiný registrační údaj: 287351
Adresa: Velké nám. 115, 767 58 Kroměříž
Web: http://www.mesto-kromeriz.cz

Další aktéři

Název:Obchodní dům Štrof
Adresa:Vodní 52, Kroměříž
Detailně zpracované dobré praxe

Kroměříž

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i