• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ml. Boleslav: Sportovní hry seniorů

Sportovní hry seniorů se v roce 2009 konaly v Mladé Boleslavi již podruhé. Všechny disciplíny byly sdruženy do jednoho týdne a přilákaly řadu aktivních účastníků i diváků. Do organizace akce se zapojili dobrovolníci a žáci základních i středních škol.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Mladá Boleslav
Kontakt: Koordinátor ZM
Organizace: Statutární město Mladá Boleslav
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Sportovní hry seniorů se v Mladé Boleslavi konaly poprvé v roce 2008 a soutěže se odehrávaly průběžně po dobu několika měsíců. V dubnu probíhaly atletické disciplíny, v červnu turistická část, v září plavecká část a slavnostní vyhlášení výsledků. V roce 2009 byly všechny disciplíny sdruženy do jednoho týdne, což se ukázalo jako krok správným směrem. Soutěží se zúčastnilo téměř dvakrát více seniorů než v roce 2008, největší zájem byl, podle očekávání, o turistickou část. Senioři využili příležitost k aktivnímu sportování a hlavně k porovnání svých fyzických i psychických sil s ostatními. Do organizace Sportovních her seniorů se zapojili dobrovolníci a žáci základních a středních škol.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, byly pořízeny fotografie
Začátek aktivity: 14.09.2009
Konec aktivity: 17.09.2009
Příloha
Foto - na startu JPG (73 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 90
Jak byla aktivita financována? 1. a 2. SHS byly finanvcovány z rozpočtu města (z rozpočtu Projektu Zdravé město a MA 21)
Detailní rozpis: Částka byla nedostačující. Pro další ročník a zajištění zdárného průběhu by bylo vhodné navýšení rozpočtu cca o 30 - 40.000,-Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? K větší účasti seniorů během druhého ročníku akce nepochybně přispělo sdružení soutěží do jednoho týdne. K hledkému průběhu Sportovních her seniorů významně přispělo zapojení dobrovolníků a žáků základních a středních škol. Zahájení akce se zúčastnili významní hosté z Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a také představitelé vedení města. Zahajovací i zakončovací ceremoniál byly pojaty velmi slavnostně, což přispělo k vysoké prestiži akce.
Příloha:
Program her XLS (39 kB)
Výsledková listina XLS (18,5 kB)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Příprava zářijových Sportovních her seniorů v roce 2009 začala již v únoru. Pro úspěch akce bylo klíčové zapojení sponzorů. K pozitivnímu obrazu druhého ročníku her přispěla zajisté také speciální hymna a profesionálně zpracované logo. Na obou těchto symbolech Sportovních her seniorů se podíleli sami senioři, kteří se účastnili také soutěží.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O akci významně informovalo Statutární město Mladá Boleslav prostřednictvím svých webových stránek a měsíčníku Boleslavan.
Příloha:

Aktéři

Název: Statutární město Mladá Boleslav - Zdravé město
IČO nebo jiný registrační údaj: 00238295
Adresa: Komenského náměstí č.p. 61
Web: http://www.mb-net.cz

Další aktéři

Název:Kluby seniorů města, Klub University 3. věku a volnočasových aktivit, Služba škole Mladá Boleslav
IČO nebo jiný registrační údaj:0
Adresa:Tř. Václava Klementa 601
Web:http://www.sskolemb.cz

Název:

Dobrovolníci magistrátu města
IČO nebo jiný registrační údaj:00238295
Adresa:Magistrát města MB, Komenského nám. 61, 293 01
Web:http://www.mb-net.cz/dobrovolnici

Název:

Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152
IČO nebo jiný registrační údaj:75034034
Adresa:Jilemnického 1152, Mladá Boleslav
Web:http://www.6zsmb.cz

Název:

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
IČO nebo jiný registrační údaj:46354182
Adresa:Husova ul. 302, 293 01 Mladá Boleslav
Web:http://www.zpskoda.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Mladá Boleslav

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i