• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ústí n.L.: TicketPack pro podporu turismu

Ústí nad Labem přichází s inovativní aktivitou k podpoře cestovního ruchu. Je jí zvýhodněný balíček vstupenek pro návštěvu pěti vybraných a zajímavých turistických cílů na Ústecku s výraznou slevou na vstupném, neboli TicketPack Ústí jednoduše. Aktivita probíhá ve spolupráci s dopravním podnikem, muzeem, zoologickou zahradou a městskými službami.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Slawischová Hana
Organizace: Statutární město Ústí nad Labem
E-mail: hana.slawischova@mag-ul.cz
Telefon: +420733511919
Téma: Cestovní ruch

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem zavedení zvýhodněného balíčku vstupenek je podpora cestovního ruchu na Ústecku (i s ohledem na dopady spojené s omezeními během koronavirové pandemie). TicketPack má usnadnit návštěvníkům a občanům města příjemné strávení volného času a zároveň podpořit zvýšení návštěvnosti jednotlivých turistických cílů. Balíček vstupenek je zvýhodněn více než 40% slevou oproti běžnému vstupnému pro dospělého a dítě.
V rámci balíčku je možné navštívit zoologickou zahradu, městské muzeum, zrcadlové bludiště na Větruši, koupaliště na Klíši a svézt se lanovou dráhou.
K zakoupení zvýhodněného balíčku vstupenek je využita mobilní aplikace SEJF. Aplikaci již několik let využívají Dopravní podnik města Ústí n. L. k možnosti pořízení jízdného na MHD a Městské služby města Ústí n. L. pro jednoduché placení parkovného, je tak tedy poskytnut souhrnný balíček služeb. Zároveň pro ty, pro které není technicky možné použití aplikce, je připravena papírová forma balíčku vstupenek. Na přípravě a realizaci s městem spolupracují 4 organizace města.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Ústí nad Labem.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ne
Začátek aktivity: 01.06.2022
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města/oddělení cestovního ruchu
Detailní rozpis:

Zavedení baličku vstupenek do aplikace 50 000,- Kč bez DPH

Tisk číslovaných vstupenek 10 800,- Kč bez DPH

Náklady na průběžnou propagaci

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Před spuštěním projektu byl proveden celorepublikový průzkum, jakými formami (slevové karty, výhodné balíčky apod.) města mimo jiné podporují zvýšení návštěvnosti svých turistických cílů a tím podporují i pocovidovou situaci. Šetřením se zjistilo, že tato forma zvýhodněného balíčku vstupenek na turistické cíle, které spravují organizace města, není běžná. Díky této aktivitě spolu tyto organizace začaly intenzivněji spolupracovat i v jiných oblastech a prostřednictvím tohoto produktu bude snažší navázat i spolupráci se soukromým sektorem jeho zapojením.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Realizuje a ekonomicky zajišťuje odd. cestovního ruchu magistrátu města, ne externí firma;
vznik produktu jako nástroje pro navázání spolupráci se soukromým sektorem;
tvorba papírové verze balíčku vstupenek pro skupinu obyvatel, kteří se potýkají s technickým omezením využívání aplikací;
německá mutace propagačních tiskovin a distribuce v blízkém příhraničí.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Vliv pandemie na návštěvnost turistických cílů;
chybějící cizojazyčná mutace v aplikaci SEJF (pouze možnost využití papírové verze);
možný malý zájem soukromých subjektů o zapojení do projektu z důvodu dopadů ekonomické krize.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pilotní projekt tohoto typu byl připravován již v předchozím roce, bohužel vlivem covidových omezení došlo k jeho posunutí na tento rok.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Projekt bude realizátorem vyhodnocen podle počtu zakoupených vstupenek a sledování výše návštěvnosti jednotlivých cílů.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Pro příští rok je plánováno rozšíření této nabídky o místní podnikatele, kteří se budou moci zapojit např. formou jakéhokoli zvýhodnění využití jejich služeb. Realizátor si od vytvoření funkčního výhodněného balíčku vstupenek slibuje prohloubení spolupráce s podnikateli a tvorbu společného produktu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Tisková konference, celorepubliková tištěná média, odborné časopisy, seniorské listy, místní periodika, regionální televize, facebook a instagram města, facebook partnerů, CLV plochy, statický banner na nádraží, výlepové plochy města a v ČR;

odkaz na reportáž
Kudy z nudy
České středohoří
Dopravní podnik města Ústí n. L.
Informuji
KAM po Česku
Epocha na cestách
TTG
Ústecký deník
Náš region
Brána do Čech

Příloha:
TisketPack (2 MB)

Aktéři

Název: Statutární město Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj: 00081531
Adresa: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Web: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/

Další aktéři

Název:Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:25013891
Adresa:Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
Web:https://dpmul.cz/

Název:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:71238301
Adresa:Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Web:https://www.msul.cz/

Název:

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:00361321
Adresa:Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
Web:https://www.muzeumusti.cz/

Název:

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:00081582
Adresa:Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem
Web:https://www.zoousti.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Cestovní ruch

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i