• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znojmo: Využití "druhotného software" na radnici

„Použitý (druhotný) software“ je software, který původní majitel již nevyužije a prodává jej dál. V podstatě se jedná o softwarovou recyklaci. Velkou výhodou je to, že u použitého softwaru nepoznáte, že už jej někdo používal - je to jako nový software, ale za mnohonásobně nižší cenu.
Město tak dosáhlo 85% úspory za nákup. Při nákupu 220 ks použitých licencí k Windows 10 byla výše úspory bezmála 1,7 mil. Kč.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Znojmo
Příjmení, jméno: Bystřická Soňa
Organizace: Městský úřad Znojmo
E-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
Telefon: 730524153
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Hlavním úspěchem tohoto projektu bylo dosažení velké úspory (85 %) aniž by se to projevilo na kvalitě pořízeného produktu. Přidanou hodnotou bylo získání zkušeností s postupem realizace projektu. Předcházelo tomu jednání s Ministerstvem vnitra, Microsoft ČR, Microsoft EU/Finsko, zkoumaly se rozsudky Evropského soudního dvora atd...Vše se podařilo vlastními silami, a to ve spolupráci vedení a IT oddělením města Znojma.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? NE
Proběhlo otevřené výběrové řízení
Začátek aktivity: 01.02.2020
Konec aktivity: 31.05.2020

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 291
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města Znojma

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nesmírně důležité je dodržet všechny podmínky týkající se přeprodávání licencí, které jsou stanovené Evropským soudním dvorem.V podmínkách výběrového řízení tedy musí být zahrnuto například to, že je licence určena pro trh Evropské unie, každý předcházející vlastník licenci již nevyužívá, součástí dovávky produktu musí být licenční klíče atd.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V případě, že by došlo k nedodržení legislativních podmínek, může dojít k zneplatnění zakoupených licencí. Což za prvé znamená, že by bylo nutné zakoupit licence znovu a za druhé by mohlo dojít k ochromení úřadu tam, kde by byly licence nainstalované.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Ano
Při realizaci bylo dosaženo 85% úspory. Zatímco cena nového softwaru by byla téměř 9 tis. Kč, získali jsme použitý software za 1,3 tis. Kč.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano
Realizací tohoto projektu jsme získali potřebné zkušenosti. Jakmile v budoucnu nastane situace, kdy bude potřeba nakoupit software, zkusíme opět využít této možnosti. Dosažení takto velké finanční úspory nám dává možnost finanční prostředky využít jinde.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Vznikla tisková zpráva, která je uveřejněna na webu města Znojma i Zdravého města Znojma. O plánu realizace a samotné úspěšné realizaci informoval místostarosta Malačka na svém facebookovém profilu. Znojemský deník vydal dva články k tomuto tématu. Česká televize natočila reportáž.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Znojmo
IČO nebo jiný registrační údaj: 00293881
Adresa: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Web: http://www.znojmocity.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i