• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kraj Vysočina: Online Veřejné fórum Zdravého kraje

Komunikace s občany k rozvoji jejich regionu je reálná i v online prostoru. Kraj Vysočina, který participaci vnímá jako jednu ze svých priorit, proto neomezil komunikaci ani v období pandemie a využil online formát pro veřejné krajské Fórum.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Šoukalová Veronika
Organizace: Krajský úřad Kraj Vysočina
E-mail: soukalova.v@kr-vysocina.cz
Telefon: 564 602 586
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Kraj Vysočina pravidelně pořádá veřejné fóra ke zjištění námětů pro další rozvoj kraje od odborné a laické veřejnosti. Tyto akce jsou připravovaná v souladu s Metodikou NSZM ČR v režimu 1x za 2 roky.

Rok 2021, kdy mělo další krajské veřejné fórum proběhnout, nebyl vzhledem k pandemii COVID pro akce s veřejností přívětivý. Kraj se však rozhodl tradici těchto akcí nepřerušit, ale přesunout ji do online prostoru.
Významným partnerem kraje pro realizaci akce byl Mobilní rozhlas, který poskytl potřebnou platformu pro konání online setkání. Bez sehraného týmu, schopného pracovat v online prostředí, a aplikaci Mobilního rozhlasu, by akce v tomto prostředí a rozsahu nebyla možná.

Formát online veřejného fóra byl následující:
- akce se odehrála v průběhu 2 dnů
- proběhlo celkem 11 tematických kulatých stolů (v rozsahu každý cca 1 hodinu)
- u každého kulatého stolu byl zástupce z krajského úřadu, který má příslušné téma v gesci
(tito pracovníci byli předtím proškoleni v online formátu akce a vedení diskuse)
- proběhla diskuse s hlasováním a za každý stůl byly vytipovány konkrétní náměty pro rozvoj Kraje Vysočina
- v průběhu následujícího měsíce proběhla široká elektronická anketa pro veřejnost k ověření priorit definovaných na online Fóru
- bylo ověřeno celkem 10 priorit, které byly předámy saomsprávě kraje k řešení

29. - 30. dubna v tyto dny probíhalo online Veřejné fórum a definování námětů
3. - 31. května hlasování veřejnosti v online anketě
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Byly publikované tiskové zprávy o oznámení konání Veřejného fóra na oficiálních stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina i v Novinách Kraje Vysočina. K pozvání veřejnosti, aby se zapojila do hlasování, vznikl videospot.
Začátek aktivity: 29.04.2021
Konec aktivity: 31.05.2021
Příloha
Anketa PNG (343 kB)
Snímek obrazovky PNG (837 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 48,4
Jak byla aktivita financována? Rozpočet Kraje - Zdravý kraj 2021

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je důležité mít dobrou IT podporu. Mít sestavená jasná pravidla komunikace, se kterými všechny účastníky seznámíte. Dále každý garant jednotlivého stolu měl k ruce kolegu, který pomáhal s hladkým průběhem a komunikací celého jednání.

Důležité je akci náležitě propagovat všemi dostupnými kanály (web, sociální sítě, tisk, regionální TV apod.), aby bylo osloveno co nejšiřší spektrum potenciálních účastníků.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Zásadní riziko, které mohlo celé fórum ovlivnit, bylo pouze technické vybavení každého účastníka a jeho schopnost pracovat s online nástroji (komunikační platforma Cisco Webex, anketa Mobilního rozhlasu). Za potřebí bylo kvalitní Wi-Fi připojení, mikrofon se sluchátky. Dále, co ovlivnilo počet hlasů při hlasování veřejnosti v anketě bylo, že lidé nechtěli nikam vepsat svoje osobní telefonní číslo. Bohužel bez této osobní identifikace nemohlo být zajištěno, aby hlasování nebylo manipulováno.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Veřejného fóra se zúčastnilo oba dva dny dohromady 166 účastníků. Květnovou anketu zodpovědělo 1040 respondentů.

Z 11 námětů vzešlých z online fóra se veřejností v e-anketě ověřilo 10 námětů. Ty byly předány krajskému úřadu k dalšímu řešení.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Kraj bude v realizaci veřejných fór pokračovat i nadále, podle aktuální situace bude zvolen patřičný formát akce. Je to velmi přínosné a dobré pro kontakt mezi občany, odbornými partnery a vedením kraje.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Cca 2 měsíce před akcí se uveřejnila TZ jak na oficiální stránky Krajského úřadu Kraje Vysočina, tak i do Novin kraje. Další TZ a sloupek v novinách byl zveřejněn měsíc před konáním VF. Po dvoudením konání VF se uveřejnila TZ na webových stránkách kraje a sloupek v novinách o informaci, že je možnost hlasovat o TOP 10 námětech. Tato informace byla zveřejněna i na sociálních sítích. Nyní bude vydána TZ a sloupek na porovnání a informování o výsledcích veřejné ankety.

Další poznámky

Další poznámky Pro dobrý a hladký průběh akce je potřeba tým kolegů, na který se můžete spolehnout. Je dobré sestavit plán úkolů, aby každý přesně věděl, co má obstarat a zařídit.

Aktéři

Název: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 708 90 749
Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Mobilní rozhlas
IČO nebo jiný registrační údaj:291 98 950
Adresa:Hybešova 726/42, Brno
Web:http://www.mobilnirozhlas.cz

Název:

Zástupci veřejné správy z území kraje

Název:

Laická i odborná veřejnost
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i