• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jihomoravský kraj: Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost realizuje Rada kvality ČR od roku 2009, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen první ročník. Cena ideově vychází z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací (CSR) a je určena pro subjekty podnikatelského a veřejného sektoru. Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace veřejného sektoru, které jsou aktivní při realizaci principů CSR a jsou vzorem ostatním subjektům v Jihomoravském kraji. Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy CSR, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“- „People-Planet-Profit“ (lidé- planeta-zisk) a přispívat tak k udržitelnému rozvoji kraje.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Příjmení, jméno: Říhová, Helena
Organizace: Jihomoravský kraj
E-mail: rihova.helena@kr-jihomoravsky.cz
Telefon: 420 541 651 265
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR
Inovace, metody kvality v podnicích, hi-tech, envi-tech, CSR firem
Místní aktivity ke globálním tématům (fairtrade, ap.)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Prostřednictvím soutěže síťujeme organizace se zájmem o CSR. Zůstáváme s nimi v kontaktu. Podařilo se navázat užší spolupráci s uvedenými partnery. Zvláštní finanční krytí si vyžádalo až samotné předávání cen, administrace soutěže byla jinak bez nároků na další zdroje.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
fotogalerie a tisková zpráva na webu JMK (<a>http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2</a>), obdržené přihlášky do soutěže, zápis ze zasedání hodnoticí komise, Memorandum o spolupráci mezi realizátory soutěže, vzorové dotazníky, uživatelská příručka, a další
Začátek aktivity: 01.03.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 150
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu Jihomoravského kraje

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Počítejte s tím, že začátky budou rozpačité – organizace nemají potřebu chlubit se a hrnout se do soutěže. Ukažte jim, že mají co nabídnout a bude skvělé, když se na jejich příkladu budou učit ostatní. Jak účastníci, tak partneři soutěže ocenili její konání a přínos pro kultivaci společnosti. Soutěž je bezplatná a tudíž dostupná pro všechny.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Termín ukončení přijmu přihlášek spadal do nejexponovanějšího termínu letních prázdnin a dovolených. Několik organizací tak reagovalo až po oficiálním termínu ukončení příjmu přihlášek. Termín jsme proto posunuli z 31. 7. do 31. 8., který zůstal platný i pro rok 2016. Rizikem je především nedostatečný počet přihlášek, který může image soutěže poškodit.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Realizátoři soutěže se při zasedání hodnoticí komise shodli, že 23 účastníků je s ohledem na konání prvního ročníku soutěže pozitivní výsledek. Všichni realizátoři souhlasili s vyhlášením dalšího ročníku.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Většina organizací reaguje až na osobní pozvání do soutěže. Pro zdar soutěže je klíčové všímat si v průběhu roku organizací, které mají co předat, jsou invenční, klientům a zaměstnancům poskytují nadstandardní zázemí a tyto poté osobně oslovit, aby neměly ostych se přihlásit. Druhým zjištěním je fakt, že i když má organizace všechny předpoklady k tomu, aby uspěla, neumí své kvality tzv. "prodat".
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V dalších letech bychom se rádi přiblížili zkušenosti Moravskoslezského kraje, který v roce 2015 obdržel 70 přihlášek. V roce 2017 bychom pro potenciální zájemce rádi zorganizovali setkání, na němž by si účastníci osvojili správnou metodiku psaní sebehodnotících zpráv a zvýšili tak šance na úspěch. Dále bychom soutěž rádi rozšířili o kategorii Dobrovolník roku.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Média jsme o předávání ocenění a následně také o výsledcích soutěže informovali prostřednictvím tiskových zpráv přes tiskové oddělení kraje.O úspěších místních organizací psaly lokální deníky, např. Hodonínský deník, Blanenský deník, Slovácko - regionální deník, Znojemský deník, a další.

Vytištěná periodika k dispozici nemáme.O článcích jsme byli informování v rámci elektronického monitoringu tisku, který JMK využívá pro každodenní sledování zpráv týkajících se JMK.
Příloha:

Aktéři

Název: Jihomoravský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj: 70888337
Adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Další aktéři

Název:Krajská hospodářská komora jižní Moravy
IČO nebo jiný registrační údaj:69551175
Adresa:Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Web:http://www.khkjm.cz

Název:

Rada kvality ČR
Adresa:Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha
Web:http://www.npj.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i