• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Valašské Klobouky: Spolupráce města s podnikatelským sektorem

Hlavní cíl spočívá v trojstranné komunikaci mezi radnicí, podnikatelským inkubátorem a podnikatelským sektorem, který má měnit prostředí v obci reagováním na aktuální problémy, jejich sdílené řešení a nastavení pilotní spolupráce ve společných tématech jako je např. cestovní ruch anebo inovace školního vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce a místních firem.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Klobouky
Příjmení, jméno: Kozel Petr
Organizace: Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
E-mail: petr.kozel@vpcsro.eu
Telefon: 605,701,120
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Podnikání, investice, stavebnictví, suroviny
Inovace, metody kvality v podnicích, hi-tech, envi-tech, CSR firem

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Jedná se o 2 kampaně a to Business dinner a Technodays, kdy zejména Business dinner je zaměřena na komunikaci s podnikateli a budování partnerství prostřednictvím konceptu společenské odpovědnosti firem, kdy oceňujeme firmy ve 4 oblastech, a to v začínajícím podnikateli roku, v živnostníkovi roku, v inovační firmě roku a poslední cenou je cena za firemní filantropii.S těmito nejlepšími firmami se dále pracuje v hledání společných témat a možné spolupráci. Kampaň Technodays je už tematicky namířena jako výstup z komunikace s podnikateli na podporu technického vzdělávání a technických oborů, protože po těchto kvalifikacích je na místním a nejen místním trhu práce velká poptávka, oproti např. humanitním oborům.Kampaň Technodays je namířena už na žáky ZŠ a firmy, kdy žáci jezdí do center vědy a techniky, chodí do průmyslových zón, pořádají sami technicky orientovanou akci ve vztahu ke svým dovednostem se světem techniky, převažuje téma robotiky respektive legorobotiky.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
K oběma kampaním vychází tisková zpráva na regionálních serverech a jsou natáčeny reportáže.
Začátek aktivity: 01.01.2019
Konec aktivity: 01.01.2019
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu VPC s.r.o. a částečně z rozpočtu města Val. Klobouky a z rozpočtu místní ZŠ.
Detailní rozpis: Nespecifikováno, není to konstantní částka, na druhou stranu se v globálu nejedná o velké peníze a v součtu částka za obě kampaně nepřesahuje 50 000 Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je důležité nastavit dobře komunikaci a zmapovat místní potřeby a potenciál a na druhé straně mít dobře zpracovanou vlastní strategii rozvoje proto, abychom věděli, do čeho je chceme zapojovat, jaký typ spolupráce chceme rozvíjet, kde jsou naše společné zájmy.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Celý tento proces je dopředu apriori nepředvídatelný, proto je důležité postupovat systematicky krok za krokem, první úspěchy dobře zmedializovat a snažit se tím strhnout i další ke změně názorů a ke spolupráci.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Sledujeme počet spolupracujících firem a počet navázaných partnerství mezi organizacemi s námi i mezi nimi navzájem.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Z hlediska celospolečenského prospěchu vnímáme jako efektivnější intenzivnější spolupráci s pár firmami, než plytkou spolupráci s mnoha firmami, takže ve výsledku vše závisí na vlastní personální kapacitě pro rozvojové věci a pro spolupráci
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Tento systém jsme zajeli v roce 2016 a zatím nám vyhovuje, samozřejmě předpokládáme, že postupem času ho budeme inovovat dle aktuálních potřeb a výzev.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Všemi dostupnými způsoby a kanály. Tiskové zprávy si většinou zpracováváme sami a média je sdílí z odkazu viz. níže.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Štěstí přeje připraveným!

Aktéři

Název: Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 27751422
Adresa: Masarykovo nám. 103, Valašské Klobouky, 766 01
Web: http://www.vpcsro.eu

Další aktéři

Název:Město Valašské Klobouky
IČO nebo jiný registrační údaj:IČO:00284611
Adresa:Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky 766 01
Web:http://www.valasskeklobouky.cz

Název:

ZŠ Valašské Klobouky
IČO nebo jiný registrační údaj:IČO:708 731 86
Adresa:Školní 856, Valašské Klobouky 766 01
Web:http://www.zsvk.eu
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Klobouky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i