• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Valašské Klobouky: Podpora technického vzdělávání na základních školách

Cílem projektu je zvýšit podíl žáků, kteří na konci základní školy odchází na řemeslné, technické nebo učňovské obory. Reagujeme na dlouhodobou poptávku firem po kvalifikovaných zaměstnancích a řemeslnících. Především strojírenské obory v regionu omezuje v rozvoji nedostatek pracovníků. Na druhou stranu velká část žáků, kteří po absolvování ZŠ odešli na gymnaziální nebo humanitní obory, nemají po ukončení středoškolského studia na trhu práce uplatnění a prochází složitou a náročnou rekvalifikací.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Klobouky
Příjmení, jméno: Mgr. Karel Ptáček
Organizace: Město Valašské Klobouky
E-mail: ptacek@mu-vk.cz
Telefon: 603507046
Téma: Zvyšování zaměstnanosti
Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Vytvořen systém podpory technického a řemeslného vzdělávání žáků ZŠ.

Spočívá v trojstranné spolupráci mezi základními školami, středními školami zaměřenými na řemeslné nebo technické vzdělávání a firmami nebo podnikateli v ORP Valašské Klobouky.
Aktivity a spolupráci zaštiťuje a organizuje městská organizace VPC Valašské Klobouky.
Aktivity:

- jarní:
""Týden technodays"" - seriál akcí určený pro žáky 2.stupně. Návštěvy a exkurze technologických center a experimentárií (Olomouc, Otrokovice, ...) komentované exkurze do průmyslových zón, výrobních firem a řemeslných dílen v okolí města, projektové dny ve školách s ukázkami činnosti robotických a badatelských kroužků, ukázky činnosti technologicky vyspělých a inovátorských firem

- podzimní:
v rámci Valachian Business Day pořádán Den otevřených dveří dílen a provozoven významných podnikatelů regionu. Žáci 8. a 9. tříd a výchovní poradci škol se mohou seznámit s provozem v těchto firmách.
pořádána burza středních škol a významných podnikatelů a řemeslníků regionu ve velkém sále kulturního domu, účastní se vycházející žáci základních škol v okolí Valašských Klobouk

- celoroční:
dny otevřených dveří a projektové dny středních škol pro základní školy. SŠ aSOU připravují pro ZŠ v regionu celodenní aktivity formou exkurzí, uklázek činnosti nebo přímo projektových dnů se zapojením žáků (například kuchařské soutěže, soutěže zručnosti atd.)
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Pravidelná foto a videodokumentace aktivit, články na webu města, zainteresovaných škol a VPC VK.
Začátek aktivity: 01.05.2017
Konec aktivity: 01.01.2019
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města a VPC Valašské Klobouky
Detailní rozpis: Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Projekt reaguje na poptávku na trhu práce po kvalifikovaných zaměstnancích v technických nebo řemeslných oborech, kterou je patrná v celé České republice.
Motivovat žáky ke studiu na průmyslových středních školách nebo odborných učilištích.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Významnou podporu materiálního vybavení školních dílen znamenaly v roce 2015 výzvy MŠMT číslo 56 a 57. Z nich čerpaly školy prostředky na vybavení dílen a na další vzdělání učitelů technického vyučování.
Jen například na ZŠ Valašské Klobouky byly zakoupeny například mechanické a robotické stavebnice za cca 210 000 Kč.
Velkou mediální podporu přinesl lokální zpravodajský server regionvalassko.cz, který pravidelně informoval na svých stránkách o všech aktivitách, včetně krátkých dokumentárních filmů.
Významným mediálním nástrojem jsou tiskové zprávy mluvčí Města Valašské Klobouky.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Na zúčastněných základních školách je vedena podrobná evidence na které střední školy žáci základních škol nastupují. Další zpětnou vazbu získáváme od středních škol technického nebo řemeslného zaměření a podobné relevantní informace získáváme i od firem a řemeslníků.
Lze konstatovat, že došlo k posunu ve výběru středních, žáci se skutečně více hlásí na technické a řemeslné obory, zmenšuje se zájem o humanitní a gymnaziální vzdělávání.
Situace na trhu práce se lepší, ovšem stále přetrvává poptávka firem po zaměstnancích nad nabídkou.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Zprávy výchovných poradců základních škol, informace ze středních škol, firem a podnikatelů v okolí Valašských Klobouk
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Plánujeme v projektu pokračovat velmi se osvědčil, mění se skladba navštívených institucí a firem.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Mediální výstupy zajišťují zúčastněné školy na svých webových stránkách, zmíněný zpravodajský server regionklobucko.cz, tisková mluvčí Města Valašské Klobouky, která zároveň poskytuje zprávy dalším médiím prostřednictvím ČTK.
Příloha:

Aktéři

Název: Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 27751422
Adresa: Masarykovo náměstí 275, Valašské Klobouky, 766 01
Web: http://www.vpcsro.eu

Další aktéři

Název:Základní škola Valašské Klobouky
IČO nebo jiný registrační údaj:70873186
Adresa:Školní 856, Valašské Klobouky, 766 01
Web:http://www.zsvk.eu
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Klobouky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i