• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Prostějov: Fotovoltaická elektrárna na budově Sportcentra

Město Prostějov chce v soualdu s koncepcí Smart City snížit svoji spotřebu elektřiny ze sítě a současně působit osvětově. Část elektřiny si začalo vyrábět samo instalací fotovoltaické elektrárny v rámci objektu ve vlastnictví města.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Příjmení, jméno: Alena Dvořáková
Organizace: Magistrát města Prostějova
E-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu
Telefon: 420 582 329 379
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Sportovní centrum Domu dětí a mládeže výrazně sníží svoji spotřebu elektřiny ze sítě. Část elektřiny si začalo vyrábět samo, čímž pokryje spotřebu objektu zhruba z šestiny. Město tím vylepší svou uhlíkovou stopu a pojistí se tak do budoucna proti možnému růstu cen elektřiny.
Město chce jít také samo příkladem a ukázat dětem výhody výroby elektřiny z bezemisního zdroje. Proto je FVE doplněná o edukační informační panel.
Od uvedení do provozu (10.10.2019) vyrobeno 52,083 MWh elektrické energie ze slunečního záření, úspora 52 tun CO2. Samotná realizace trvala 2 měsíce.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Instalace solární elektrárny vychází z koncepce Smart Prostějov, kterou město schválilo, a která klade důraz na chytrý urbanismus, inteligentní způsoby řízení a dopravy a moderní ekologickou energetiku.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO / fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.01.2018
Konec aktivity: 10.10.2019
Příloha
Fotodokumentace ZIP (1646 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 817
Jak byla aktivita financována? rozpočet města 2018
Detailní rozpis: 817 093,14 Kč včetně DPH
Příloha:

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? ANO - ekonomické zhodnocení a environmentální dopad

K 31.12.2020 činila úspora 143 210 Kč a návratnost investice byla 4,2 let
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, další výstavba FVE

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? webové stránky města, tiskové konference po jednání orgánů měst, Prostějovský informační kanál, Prostějovské radniční listy,
Příloha:

Aktéři

Název: Statutární město Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj: 002 88 659
Adresa: nám. T. G.Masaryka130/14
Web: http://www.prostejov.eu
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Prostějov

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i