• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Klatovy: Klatovské parky - kompletní revitalizace

Na veřejných fórech Zdravého města Klatovy se několikrát objevil podnět od místních obyvatel, že by si přáli lepší využití klatovských parků pro relaxaci i volnočasové aktivity. Město Klatovy se rozhodlo všechny parky postupně zrevitalizovat. Navázat na historii místa a zároveň ve spolupráci s architekty upravit prostor s ohledem na dnešní potřeby bylo záměrem města při revitalizaci několika městských parků.

V posledních letech došlo k výrazné obnově Hostašových sadů, Vrchlického sadů a Mercandinových sadů. V současné době jsou parky hojně využívány jak místními obyvateli tak turisty a to všech věkových kategorií.

Nejrozsáhlejší z parků, přes 150 let staré Mercandinovy sady, nyní protkává nová síť cest s centrem v podobě oválné promenády před historickou kavárnou, součástí je také jezírko s kruhovým ostrovem či lávka přes Drnový potok. V rámci stavby bylo vybudováno i nové veřejné osvětlení stezek, nová hřiště pro děti i fitness pro dospělé a další prvky. Celkově práce na obnově největšího klatovského parku trvaly čtyři roky.
Základní informace

Název obce/města/regionu: Klatovy
Příjmení, jméno: Kunešová Alena
Organizace: Městský úřad Klatovy
E-mail: akunesova@mukt.cz
Telefon: +420 376 347 262
Téma: Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť
Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Rekonstrukce parků přispěla jednak ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků Klatov, kteří si v parcích mohou jednak odpočinout, ale také zde mohou provozovat řadu aktivit - pro děti jsou v parcích rozmístěné herní prvky, pro starší např. stezka v korunách stromů, pro seniory zařízení pro posilování a další. Upravené parky jsou také krásnou vizitkou města. Nachází se v nich vzácné dřeviny a cenné sochy s dlouhou historií.

Rekonstrukce byla realizována v pořadí: Hostašovy sady únor 2014 - červenec 2014, Vrchlického sady červenec 2017 - květen 2018, Mercandinovy sady III. etapa duben 2018 - prosinec 2018.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Postupy jednotlivých rekonstrukcí parků byly postupně zveřejňovány v místním měsíčníku "Klatovský zpravodaj", dále v místní kabelové televizi FilmPro a také v Klatovském deníku.
Začátek aktivity: 01.02.2014
Konec aktivity: 31.12.2018
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 72100
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města
Detailní rozpis: Hostašovy sady 5,4 mil. Kč, Vrchlického sady 10,1 mil. Kč, Mercandinovy sady 56,6 mil. Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je dobré při rekonstrukci parků myslet na všechny věkové kategorie. Zároveň brát v úvahu nejen krásu parků na pohled, ale také jejich smysluplné a praktické využití. Jen tak lze dosáhnout toho, aby parky byly co nejvíce využívány a především se spokojeností návštěvníků.Důležité je také, aby se zde lidé cítili bezpečně.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Největším rizikem při rekonstrukci a následně i při využívání parků je zejména v dnešní době vandalismus a přítomnost sociálně slabších lidí. Město Klatovy se snaží tato rizika eliminovat častými pochůzkami městských strážníků.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad aktivity nebyl vyhodnocen.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, plánují se další úpravy a vylepšení, které se postupně objevují s rostoucím počtem návštěvnosti parků (např. přidání laviček, vybudování wc apod.). Plánuje se rekonstrukce sadů Mistra Jana Husa.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Postupy jednotlivých rekonstrukcí parků byly postupně zveřejňovány v místním měsíčníku "Klatovský zpravodaj", dále pomocí videozáznamů v místní kabelové televizi FilmPro a také v Klatovském deníku. Nyní byl zadán do tisku propagační materiál "Klatovské parky", který bude zdarma k dispozici veřejnosti v místním Informačním centru a na akcích města a veletrzích.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Klatovy
IČO nebo jiný registrační údaj: 00255661
Adresa: náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
Web: http://www.klatovy.cz

Další aktéři

Název:Technické služby města Klatov
Adresa:Sadová ul. 362, 339 01 Klatovy
Web:http://www.klatovynet.cz

Název:

firma Swietelsky stavební s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:48035599
Adresa:Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Web:http://www.swietelsky.com

Název:

Garden Line
Adresa:Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.garden-line.eu

Název:

Zahradní architektura Tábor Gabriel
Adresa:Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
Web:http://www.zahradytabor.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i