• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Krnov: Re-use centrum

Krnov předchází vzniku odpadu, město umožnilo občanům legálně znovu používat věci, které již původní majitel nevyužije a které se tak nestanou odpadem.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Krnov
Kontakt: Kristýna Kutálková
Organizace: město Krnov
E-mail: kkutalkova@mukrnov.cz
Telefon: 554697233
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Jedná se o aktivitu v rámci předcházení vzniku odpadu. Město umožnilo občanům legálně znovu používat věci, které již původní majitel nevyužije a které se tak nestanou odpadem. Základním požadavkem bylo rychle a jednoduše začít. Původně jsme zamýšleli vyhradit prostor v rámci sběrného dvora, ale podařilo se nám najít jiný prostor (samostatnou halu) pouze pro tyto účely. Hala je jednoduše vybavena regály a zázemím pro obsluhu centra.
Cílem zřízení centra bylo odklonit část odpadu mimo sběrné dvory a skládku a dostat do povědomí lidí, že již vysloužilé předměty nemusí skončit jako odpad, ale můžou sloužit jiným lidem.
O provoz centra se starají TS Krnov, funguje dobrá spolupráce mezi sběrnými dvory - pokud tam lidé přivezou např. pěknou skříň, tak neskončí jako odpad, ale převeze se do Re-use centra. Podobně když v centru něco dlouho leží nebo je věc poškozená, odváží se na sběrný dvůr.
Začátek aktivity: 01.08.2021

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 42
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města - položka odpadové hospodářství
Detailní rozpis: Měsíční náklady na provoz (nájem plochy, manipulace, mzda pracovníka)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Obec si musí uvědomit, čeho chce dosáhnout. Otevření Re-use centra není pro Krnov výdělečná činnost, ale spíše je další službou, která umožňuje zcela zdarma využívat dále nepotřebné funkční věci, šetřit nové materiály a přírodu. Zřízení i provoz Re-use centra může být jednoduchou a nízkonákladovou záležitostí.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Další možnost snížení odpadů, podpora cirkulační ekonomiky, jednoduché, rychlé a levné řešení.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Nemožnost přijímat elektrospotřebiče, textil.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Měli jsem potíže najít obsluhu centra, ale nakonec se nám podatřilo najít úžasného pána, který je velmi ochotný, má přehled a práce ho baví. Lidé se tak vrací.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Děláme si přehled, zda nám dochází ke snížení množství objemného odpadu, některé měsíce vykazují pokles (srovnání 2018-2021 září až listopad), snížení v průměru o 52 tun objemného odpadu za 3 měsíce. Ovšem předměty se neváží, není doloženo, zda příčinou snížení je otevření Re-use centra.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Aktuálně budeme provoz udržovat ve stávající podobě.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Propagace aktivity a samotného centra probíhala především přes místní tisk - radniční Krnovské listy, web a FB města.

STA Bruntálsko - V Krnově je otevřeno první RE-USE centrum (6.8.2021)

web města Krnova - Re-use centrum dá věcem druhou šanci (5.8.2021)

 

Příloha:

Aktéři

Název: Město Krnov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296139
Adresa: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Web: http://www.krnov.cz

Další aktéři

Název:Technické služby Krnov s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25398547
Adresa:Stará 256/11, 794 01 Krnov
Web:http://www.tskrnov.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i