• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice: Litoměřické vermikompostování

Litoměřice se rozhodly podpořit zpracování domácího biologického odpadu pomocí kompostování i vermikompostování. Již v loňském roce byly zdarma poskytnuty litoměřickým občanům kompostéry, v letošním roce bylo z prostředků města nakoupeno 79 vermikompostérů, které byly zdarma rozdány. Jsou určeny pro obyvatele panelových a bytových domů, kteří nemají kam umístit klasický kompostér a rádi by kompostovali.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Jirků, Miroslava
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: miroslava.jirku@litomerice.cz
Telefon: 419,916,271
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? O vermikompostéry je velký zájem, byly téměř okamžitě rozebrány, proto se stejná akce plánuje i v příštím roce. Jedná se o jednu z aktivit pracovníků Odboru ŽP, které podporují občany Litoměřic v odpovědném přístupu k životnímu prostředí a ekologické likvidaci bioodpadu v domácnosti.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

K aktivitě vznikla již dříve FB stránka Litoměřické vermikompostování (https://www.facebook.com/litovermikompost/)

Začátek aktivity: 01.01.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. EUR] 200
Jak byla aktivita financována? interní zdroje - rozpočet města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? O vermikompostéry byl velký zájem, byly okamžitě rozebrány, se zájmem se setkal i workshop 20. 7., na kterém bezplatně přednášel Filip Horák k tématu zakládání a péče o vermikompostér a byly zodpovězeny dotazy.

Aktivitu doporučujeme, nezájmu se bát netřeba.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ne.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Protože poptávka/zájem převyšovaly nabídku, je plánována stejná akce i v příštím roce.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? V Litoměřicích existuje "vermikompostovací komunita", noví zájemci mají proto dostupné odborné zázemí. Oceňujeme, že se tato komunita v Litoměřicích rozrůstá.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano - nákup vermikompostérů pro občany je plánován i v příštím roce.
Příloha:
Workshop - foto 1 JPG (2,83 MB)
Workshop - foto 2 JPG (209 kB)

Aktéři

Název: Městský úřad Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové nám. 15/7, 412 01, Litoměřice
Web: http://www.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Ekonákup
IČO nebo jiný registrační údaj:27113485
Adresa:V Podbabě 29b, Praha 6
Web:http://www.ekonakup.cz

Název:

Filip Horák
Adresa:Litoměřice
Web:https://www.facebook.com/litovermikompost
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i