• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Valašské Klobouky: Poděkování pěstounům za jejich péči dětem

Především díky pěstounským rodinám už ve Zlínském kraji nejsou v provozu žádné kojenecké ústavy, protože dětem je zajišťována bezprostřední péče právě u pěstounů. Smyslem speciálního galavečera je upozornit na úlohu pěstounů v naší společnosti a poděkovat za jejich péči dětem. Jedná se o pěstouny dlouhodobé, na přechodnou dobu, i lidi, kteří pečují o dítě v příbuzenské pěstounské péči. Nápad jsme převzali ze zahraničí. I když se jedná teprve o druhý ročník, věříme, že se nám podařilo založit novou tradici, která posílí důležitost a povědomí pěstounů ve společnosti. Zároveň jsme chtěli podpořit rodiny nebo jednotlivce, kteří zvažují stát se pěstouny, aby se obrátili na soc. odbor, kde jim budou předány informace.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Klobouky
Příjmení, jméno: Slabiková Hana
Organizace: Město Valašské Klobouky
E-mail: slabikova@mu-vk.cz
Telefon: 577,311,152
Téma: Rodinná politika, propopulační opatření
Ústavní a ochranná výchova

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se uspořádat již druhý ročník poděkování pěstounům, dostat problematiku pěstounství více do povědomí obyvatel, umožnit seznámení a popovídání pěstounů navzájem, dát prostor dětem z pěstounských rodin, aby ukázaly co se už v životě naučily.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO Akce byla zdokumentována a publikována v místním zpravodaji, na webových stránkách města, v regionálních novinách, na facebookových stránkách. Natočeno a zveřejněno bylo i video z celé akce a rovněž fotodokumentace.
Začátek aktivity: 31.05.2018
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 23
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Města Valašské Klobouky

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme předem všechny pěstouny telefonicky/osobně/ pozvat a vysvětlit o jakou akci se jedná, (namotivovat je). Pěstouni nejsou v ČR veřejně oceňovaní jako je tomu v zahraničí. Touto aktivitou by se mohlo také zvýšit povědomí o pěstounské péči a získání nových pěstounských rodin, kterých je nedostatek. Uvítáno bylo hlídání dětí, možnost volné diskuse u rautu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Poděkovat přijel i starosta města Brumova - Bylnice a krajská radní pro soc. záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová, která uvedla, že především díky pěstounským rodinám už ve Zlínském kraji nejsou v provozu žádné kojenecké ústavy, protože dětem je zajišťována bezprostřední péče právě u pěstounů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Ze zpětných reakcí od pěstounů jsme se dověděli, že se jim akce velmi líbila, šíří ji nejen mezi sebou, ale i mezi dalšími pěstouny z jiných krajů a taky na sociálních sítích. Ohlasy jsou velmi kladné a už se zajímali, jestli bude příští rok další ročník.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Určitě. Z pořádané akce máme velmi dobrý pocit a pozitivní ohlasy. Věříme, že se z akce stane každoroční tradice.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? propagaci na městských stránkách, facebooku a ve zpravodaji zajistila tisková mluvčí města Valašské Klobouky, video natočila profesionální společnost
Příloha:

Aktéři

Název: Město Valašské Klobouky
IČO nebo jiný registrační údaj: 00284611
Adresa: Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Web: http://www.valasskeklobouky.cz

Další aktéři

Název:Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:27751422
Adresa:Masarykovo nám. 103, Valašské Klobouky, 766 01
Web:http://www.vpcsro.eu

Název:

Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26553821
Adresa:Kramolišova 126, 766 01 Valašské Klobouky
Web:http://www.rc-kastanek.cz/

Název:

Kulturní a vzdělávací středislo - Kulturní dům Klobučan
IČO nebo jiný registrační údaj:49156721
Adresa:Masarykovo nám. 942, Valašské Klobouky
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Klobouky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i