• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dačice: Studenti "školí" seniory v práci na chytrém telefonu


Těžko byste hledali větší odborníky na chytré telefony, než jsou mladí lidé. Jejich rychlost, pohotovost a obratnost při práci se smartphony je bezkonkurenční. A tak to ani nemohl být nikdo jiný než studenti, kdo přijal roli lektorů ve vzdělávání seniorů.
Díky společným silám Zdravého města, Gymnázia Dačice a místní knihovny tak vznikl unikátní vzdělávací kurz, který propojuje generace.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Dačice
Příjmení, jméno: Mašátová Petra
Organizace: Gymnázium Dačice
E-mail: masatova@gymn-dacice.cz
Telefon: 604 751 668
Téma: Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem pětitýdenního kurzu CHYTŘE NA CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ bylo vzdělávání seniorů v práci s chytrým telefonem. V rolích lektorů působili studenti Gymnázia Dačice,kteří tak rozvíjeli vlastní dovedností při předávání informací. 

Hlavním smyslem aktivity však bylo propojení obou generací. S celým nápadem přišla na jaře 2022 Kateřina Marková a Ilona Brabencová ze Zdravého města Dačice, Knihovna Matěje Mikšíčka zastoupená Veronikou Kvapilovou poskytla zázemí ve své moderní přístavbě a zajistila projektu propagaci a za Gymnázium Dačice vytvořil učitelský tým Petra Mašátová s Karlem Tobolkou celý koncept kurzu. Učitelé oslovili na začátku září osm studentů z 2. ročníku a septimy s nabídkou vyzkoušet si pro změnu také roli učitelů. Během října se v knihovně přihlásilo osm účastníků – seniorů s chytrým telefonem a bylo jasné, že kurz může začít.

A tak to začalo. V úterý 1. listopadu a potom ještě další čtyři listopadové úterky jsme se od dvou do čtyř scházeli v knihovně, kde studenti krok za krokem provedli účastníky kurzu mikrosvětem chytrých telefonů. Hodně se věnovali aplikacím, tomu, jak je do telefonu stahovat a jak je zase odinstalovat, konkrétně účastníci pracovali například s aplikací Záchranka, Mapy.cz nebo IDOS. Stáhli si do telefonu čtečku QR kódů, vyzkoušeli si možnosti fotoaparátu a sdílení fotografií třeba přes WhatsApp. Pozornost byla věnována také podvodným e-mailům, tomu, jak je odhalit a jak jim nenaletět.

Jednoznačnou výhodou kurzu byl malý počet jeho účastníků, který umožňoval individuální přístup a podporu. Každý senior měl tak jednoho svého studentského asistenta, který mu poskytoval potřebnou pomoc s telefonem. S tím souvisela také komorní atmosféra, která se setkání od setkání stávala vřelejší a osobnější. A tak jsme na konci mohli konstatovat, že smysl celého kurzu, kterým bylo nejen vzdělávání, ale i vzájemné propojení generací se podařilo naplnit.

VIDEOREPORTÁŽ z jednoho ze školicích bloků.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Zdravotní plán města Dačice na období 2021-2025
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - bylo vytvořeno celkem pět pracovních listů pro pět lekcí kurzu.
Začátek aktivity: 01.11.2022
Konec aktivity: 29.11.2022
Příloha
Plakát JPG (120 kB)
Pracovní list 1 PDF (831 KB)
Pracovní list 2 PDF (184 KB)
Pracovní list 3 PDF (451 KB)
Pracovní list 4 PDF (401 KB)
Pracovní list 5 PDF (1 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 10
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu Města Dačice
Detailní rozpis: 6.400,- Kč odměna mladým školitelům
občerstvení, náklady knihovny,…

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vhodná propagace k oslovení seniorů. Zkušený tým pedagogů. Správné vytipování mladých školitelů. Vhodné prostory a technika pro školení.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Osobní kontakt seniorů se studenty, vřelá atmosféra setkání, komplexnost kurzu (přínos pro studenty, seniory i všechny zapojené organizace), navázání hlubší spolupráce jednotlivých organizací.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Vzhledem k tomu, že jsme kurz realizovali poprvé, vybrali jsme do něj studenty, kteří tolik nepotřebují rozvíjet své komunikační dovednosti, empatii apod. Místy nás zrazovala technika, např. dlouhé čekání na stažení aplikace, pokud všichni účastníci kurzu stahovali zároveň.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Vše proběhlo dle plánu, jedinou komplikací byla nízká rychlost WIFI viz slabé stránky aktivity

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace proběhla formou dotazníku zpětné vazby.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Kurz chceme zopakovat ve stejném formátu s novými studenty i seniory. Probíhat bude od 9. ledna do 6. února 2024 v Knihovně Matěje Mikšíčka v Dačicích. Obsah kurzu však vychází do značné míry z konkrétních potřeb jeho účastníků, a tak počítáme s tím, že musíme být flexibilní a upravovat ho podle aktuální situace.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Reportáž v dačické televizi DATEL (čas 4.34-8.20): https://www.youtube.com/watch?v=CMauUK938rE

článek na webu GD: https://www.gymn-dacice.cz/detail/cz/chytre-na-chytra-zarizeni-aneb-studenti-uci-seniory

pozvánka na webu Města Dačice: https://www.dacice.cz/mestsky-urad/zdrave-mesto-a-ma21/pozvanka-chytre-na-chytry-telefon-4278cs.html

reportáž televize G-one.tv: https://g-one.tv/detail/cz/1103-chytre-na-chytra-zarizeni-2022

propagace na FB GD: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RZs47GMoNx6SUBt88mbrTUkriepznRWZzonEPGsED2EJN2Sn4VEgWmohQjdH4vE2l&id=100047933091455

propagace na IG GD: https://www.instagram.com/p/CkeVfCssxm_/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

zásadní propagace byla přímo v Knihovně Matěje Mikšíčka, kde knihovnice podávaly informace přímo seniorům; mobilní rozhlas, místní rozhlas, plakát-výlep

Aktéři

Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
IČO nebo jiný registrační údaj: 608 16 929
Adresa: B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice
Web: https://www.gymn-dacice.cz

Další aktéři

Název:Zdravé město Dačice
IČO nebo jiný registrační údaj:002 46 476
Adresa:Krajířova 27/I., 380 01 Dačice
Web:https://www.dacice.cz/mestsky-urad/zdrave-mesto-a-ma21/

Název:

Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice
IČO nebo jiný registrační údaj:608 19 529
Adresa:Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice
Web:https://www.mkdac.cz
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i