• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Hlučín: Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Během jednodenní akce se podařilo představit veřejnosti poskytovatele sociálních služeb z Hlučína a okolí.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hlučín
Příjmení, jméno: Suchánková Marie
Organizace: Město Hlučín
E-mail: suchankovam@hlucin.cz
Telefon: 595 020 200
Téma: Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se nám představit poskytovatele sociálních služeb z Hlučína a okolí veřejnosti, ukázet, že i s handicapem se dá žít život s radostí a také se podařilo provést vyšetření krve několika desítkám lidí. Na akci byly vyčleněny peníze z rozpočtu města a finančně se podílel také Moravskoslezský kraj.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
V průběhu celé akce byly pořozovány fotografie, vznikla také reportáž z celého dne, která je přístupná na intrnetu.
Začátek aktivity: 01.01.2009
Konec aktivity: 03.06.2009
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 134
Jak byla aktivita financována? 57% z rozpočtu města Hlučín, 43% dotace z Moravskoslezského kraje

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při pořádání podobný akcí je dobré pamatovat na zázemí pro vystupující, občestvení pro ně, možnost zakoupit občerstvení i pro návštěvníky. Důležité je nepodcenit přípravu. Je velice dobré získat podporu pro pořádání takovýchto akcí od zastupitelů a představitelů města, případně je i zapojit do realizace. Velice vhodné je, když se podaří vytvořit z těchto akcí tradici, která se opakuje např. každý rok v přibližně stejném termínu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jediným velkým rizikem, které se nedalo ovlivniť, bylo počasí, ale i to nám nakonec vcelku vyšlo. Na akci vystupovali samotní klienti, kteří sociální služby využívají, a také hlučínské mažoretky a v závěru zde proběhl koncert a autogramáda Petra Bendeho. Mediálním partnerem celé akce bylo rádio Kiss Morava.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Velice úzce jsme spolupracovali s mediálním partnerem, rádiem Kiss Morava. O akci byli informování zástupci tisku, lokálních televizí (přímo na místě dělali reportáž). Informace byly také k nalezení na internetových stránkách města, na plakátech, které byly v širokém okolí a také v Hlučínských novinách.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00300063
Adresa: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Web: http://www.hlucin.cz

Další aktéři

Název:Všeobecná zdravotní pojišťovna České republika, pobočka pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Opava
IČO nebo jiný registrační údaj:41197518
Adresa:Denisovo náměstí1, 746 01 Opava
Web:http://www.vzp.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i