• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice: Správcovství hřišť u základních škol

Od roku 2003 se ve městě Litoměřice podařilo zajistit na všech hřištích u základních škol „správcovství hřišť“. Zrekonstruovaná hřiště předalo město do správcovství základních škol. Každá základní škola má 2-3 správce, kteří hřiště dále udržují. Všechna hřiště u základních škol jsou v odpoledních hodinách za poplatek přístupná veřejnosti.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Příjmení, jméno: Bc. Miroslava Najmanová
Organizace: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
E-mail: miroslava.najmanova@litomerice.cz
Telefon: 416916189
Téma: Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Správcovstvím hřišť se podařilo minimalizovat vandalství na zařízení a vybavení hřišť. Všechna hřiště u základních škol jsou k dispozici žákům a sportovní veřejnosti do pozdních večerních hodin. Správce se o hřiště stará, dohlíží na pořádek, kázeň, půjčuje sportovní výbavu, je k dispozici v případě technických potíží apod.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO / fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.09.2003
Konec aktivity: 21.10.2018
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města
Detailní rozpis: Město v průměru na každou základní školu ročně přispívá 70 tis. Kč na běžnou údržbu hřiště, 500 tis. Kč na mzdy správců
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

ZŠ Havlíčkova
Vzhledem k tomu, že v současné době město financuje jiné projekty, bylo dokončení rekonstrukce prozatím pozastaveno. Týká se to atletické dráhy a travnatého hřiště. Konstruktivní debata o povrchu hřiště – tráva nebo travnatá plocha. Nejpravděpodobnější varianta z hlediska ekologického a investičního je přírodní tráva.

ZŠ Boženy Němcové
Hřiště bylo vybudováno a je udržováno na náklady zřizovatele – Města Litoměřice.

ZŠ Masarykova
Zvolit správný druh povrchu hřiště s ohledem na druh sportů. První povrch hřišť u nás byl levný, ale naprosto nevyhovující. Druhý povrch (typu tartan) je výborný, ale v zimě (sníh) kluzký.

ZŠ U Stadionu
Stavba provazové pyramidy pro děti, která přilákala další dětské návštěvníky z řad veřejnosti.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, kabelová televize, .....
Příloha:

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Základní škola Ladova, Ladova 5, 412 01 Litoměřice (http://zsladovaltm.cz); Základní škola Boženy Němcové, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice (www.skolabn.cz); Základní škola Masarykova, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice (www.masarykovazs.eu)

Název:

Základní škola U Stadionu, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice (www.ustadionu.cz); Základní škola Havlíčkova, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice (www.zshavlickovaltm.cz)
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i