• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Rožnov p.R.: Portál životních situací

Zjednodušit proces řešení záležitostí na úřadě, ušetřit čas občanům a efektivně využít moderní technologie má za úkol nový Portál životních situací, který je dostupný na webu města www.roznov.cz. V základních 12 oblastech poskytuje jednoduchý návod, jak se v dané situaci zachovat, co je potřeba vyřídit, koho kontaktovat nebo jaké formuláře vyplnit. A to vše lze zjistit z pohodlí domova díky pár kliknutím napříč portálem. Ten navazuje na pilotní projekt průvodce Chci stavět.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Rožnov pod Radhoštěm
Příjmení, jméno: Kučera, Jan
Organizace: Město Rožnov pod Radhoštěm
E-mail: kucera@roznov.cz
Telefon: 571 661 103
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem bylo zmapovat činnosti městského úřadu a převést do přehledného systému tak, aby pomohl občanům města se lépe zorientovat ve věcech, které potřebují vyřídit. Postupně bylo popsáno 12 agend odborů městského úřadu, které jsou v největším kontaktu s veřejností. Byly zmapovány a přehledně popsány např. bydlení, přestupky, životní prostředí, místní poplatky, ale i běžné záležitosti občanů jako např. vyřízení dokladů, změna trvalého pobytu, narození dítěte, úmrtí blízké osoby, uzavření manželství, změna jména apod. V případě začínajícího podnikaní zde může občan nalézt podrobný návod, jak postupovat v komunikaci s úřadem.
Popisy obsahují s kým danou situaci řešit, jaké doklady potřebuji, jaké jsou poplatky, jaký formulář je potřeba a další důležité informace, které pomohou občanovi se zorientovat v dané problematice a nachystat si předem všechny potřebné podklady.
Na popsáni agend a vytvoření interaktivní interaktivních kroků byl použit software ATTIS, který umožňuje vytvořit webovou aplikaci. Zároveň je připravena i papírová podoba těchto popisů, která je vždy k dispozici u daného zaměstnance a současně je ke stažení ve zmíněné aplikaci.
Aplikace může pomoci i zaměstnancům městského úřadu, kteří vidí, jaké další činnosti se napříč úřadem dělají a případně i mohou občanovi pomoci s odkazem na portál životních situací.
Začátek aktivity: 01.09.2020
Konec aktivity: 31.01.2021
Jak byla aktivita financována? Portál životních situací byl vytvořen v rámci projektu Efektivní úřad II klíčové aktivity Procesní řízení (Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm,
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002999

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Hlavní je průběžně komunikovat jak s úředníky (k čemu to je, co jim přinese, co ulehčí, co pro to musí udělat apod.), tak samozřejmě hlavně s občany (výhody, výzva k využívání). Průběžný sběr zpětné vazby a řešení námětů ke zlepšení je zcela zásadní. Velmi se osvědčilo dávat přesah na externí organizace (např. v případě Chci stavět dát seznam realitních kanceláří, odkazy apod.), s tím pak případně upozornit, že město neručí za správnost údajů. Je to však vstřícný a zjednodušující krok pro samotného uživatele - občana.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Již od počátku jsme měli zájem obsáhnout i dopravní přestupky - např. situace, kdy občanovi přijde výzva k uhrazení pokuty na konkrétní vozidlo, ale to již není jeho, protože jej prodal. Co má v tento moment udělat? Konkrétní postup nalezne jednoduše na nově zřízeném portálu.
Zapracovat tuto oblast oblast bylo složitější, ale podařilo se.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Byl proveden detailní sběr zpětné vazby, důkladného testování a prověření systému a návazné připomínkování ze strany pracovníků úřadu i občanů. Ke sběru zpětné vazby dochází průběžně, s podněty město pracuje.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Připomínky byly zapracovány a systém byl upraven dle požadavků. Do buducna bude řešena ještě grafika portálu.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Bude se postupně rozšiřovat na všechny životní situace v oblasti města s pravidelnou aktualizací.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Portál byl průběžně inzerován (tiskové zprávy, zpravodaj města, místní TV). Součástí aktivity bude také konference (14.4.2021), kdy se Portál představí veřejnosti a dalším institucím. Tisková zpráva města: Město Rožnov pod Radhoštěm spustilo Portál životních situací reportáž v TV Beskyd: Rožnov nabízí na webu pomoc při řešení životních situací

Aktéři

Název: Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304271
Adresa: Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Web: http://www.roznov.cz

Další aktéři

Název:ATTIS - manažerský software
IČO nebo jiný registrační údaj:258 949 78
Adresa:Hanušova 10/100, 779 00 Olomouc
Web:https://www.attis.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Rožnov pod Radhoštěm

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i