• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

17.6. - 19.6.2009

Letní škola NSZM 2009 v Táboře

Letní škola NSZM 2009 (17.–19. června 2009, Tábor)

15.6. - 16.6.2009

Odborná konference "Energetický management měst a obcí", 2009

Odbornou konferenci Energetický management měst a obcí pořádá společnost B.I.D. services ve dnech 15. a 16. června 2009 v Praze, v sídle Magistrátu hl.města Prahy, Mariánské nám. 2.
22.4.2009 9:30 - 12:00

Seminář "Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik"

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně uspořádala 22. dubna v Lékařském domě v Praze odborný seminář s názvem „Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik“. Hlavním partnerem byla pražská kancelář Světové zdravotní organizace (WHO). Zájemcům z řad odborné lékařské veřejnosti byly představeny Zdravotní plány měst a jejich indikátory, tedy témata, kterými se v posledních letech zabývá Národní síť Zdravých měst a její členové.
20.4.2009

Setkání ke kampaním Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Dny zdraví (2009)

Koordinační setkání k přípravě komunitních kampaní se zdravotní tématikou (20. dubna 2009)

1.4. - 3.4.2009

Jarní škola NSZM 2009 v Jihlavě

Jarní škola NSZM 2009 (1.-4. dubna 2009, Jihlava)

4.12.2008

Výroční konference NSZM 2008: "Zdravá města - společně na cestě do Evropy již 15 let"

V sále zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha se 4. prosince uskutečnila konference „Zdravá města – společně na cestě do Evropy již 15 let“, pořádaná Národní sítí Zdravých měst u příležitosti 15letého výročí působení této asociace v České republice. Konference se věnovala výsledkům dlouhodobé spolupráce Zdravých měst, obcí a regionů s partnery a také tématům, jako jsou finanční zdroje pro rozvoj měst, udržitelná energetika nebo podpora zdraví. Nad akcí převzali záštitu ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek a radní hlavního města Prahy Petr Štěpánek.
20.11.2008

Fórum pro udržitelný rozvoj 2008

V pořadí již páté Fórum pro udržitelný rozvoj 2008 se zaměřilo na priority předsednictví ČR v Radě EU v oblasti udržitelného rozvoje a stalo se jedním z mezníků procesu aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, který bude pokračovat do konce roku 2009.
19.11.2008

Podzimní zasedání Valné hromady NSZM 2008 + konzultační setkání

Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR se uskutečnilo dne 19. listopadu 2008 v Jihlavě v budově Krajského úřadu kraje Vysočina. Na zasedání Valné hromady byla projednávána významná témata jako například financování pro Zdravá města, nové služby asociace pro členy a mnohá další. Současně bylo v dopoledních hodinách připraveno konzultační setkání pro všechny zájemce z řad politiků a dalších kontaktních osob pro Projekt Zdravé město.
5.11. - 7.11.2008

Podzimní škola NSZM 2008 v Hodoníně

V termínu od 5. do 7. listopadu se uskutečnila ve Zdravém městě Hodonín další Škola NSZM zařazená do akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Akce s názvem „Škola Zdravých měst – inspirace pro vás“ a podtitulem „Finance, osvědčená praxe, novinky“ se zaměřila na kvalitní postupy ve městech a představila osvědčená řešení spolupráce uvnitř úřadu i s partnery. Důraz byl kladen na zapojování veřejnosti a také na marketingovou značku „Zdravé město“. Podzimní školu zahájil tradičně diskusní seminář, který se věnoval kvalitnímu postupu ve městech a úřadech, spolupráci uvnitř úřadu i s partnery a systémovému postupu v rámci vybraných oblastí rozvoje města (úspory energií, kvalita řízení). V dalších dnech Podzimní školy probíhal nácvik manažerských dovedností koordinátora PZM a MA21 pro začátečníky, workshop o postupu ke kvalitě pro pokročilé a pro všechny pak praktický nácvik práce s DataPlánem NSZM.

« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9
TISK
i