• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

7.3.2013

Setkání městských částí Prahy, 2013

Ve čtvrtek 7. března 2013 se v Praze 21, Újezdě nad Lesy, uskutečnilo Setkání městských částí Prahy, které uspořádala MČ Praha 21 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci. Tématem setkání byla realizace místní Agendy 21 na úrovni městských částí, strategický rozvoj či podpora pohybových aktivit. K podpoře pohybových aktivit vystoupil zástupce katedry rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci, své zkušenosti a příklady dobré praxe představily i jednotlivé pražské městské části. Akce se zúčastnilo na 50 zástupců městských částí hl. města Prahy, měst i obcí, spolupracujících organizací a institucí.


Akce je součástí projektu „Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

logo_pohyb.png

zpět na přehled akcí

TISK
i