• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

20.6. - 22.6.2012

🌻 Letní škola NSZM 2012 v Moravské Třebové

Ve dnech 20.-22. června 2012 se ve Zdravém městě Moravská Třebová uskutečnila Letní škola NSZM, která byla součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Akci tradičně zahájil úvodní seminář, který se věnoval strategickému plánování a řízení v obcích a představil aktuality v oblasti místní Agendy 21. Dále byly představeny aktivity odborných partnerů, se kterými mohou obce spolupracovat. Zazněly příspěvky k tématice zájmového vzdělávání seniorů, vzdělávacích aktivit pro obce, zdravého stravování a zdravého životního stylu a také lesních mateřských školek.

Druhý den Letní školy byl věnován praktickým tréninkům dovedností jak pro začátečníky tak i pokročilé. Pro začátečníky byl určen pracovní blok s názvem "Základy medializace", který byl zaměřen na nácvik komunikace s médii, průběžnou práci na PR Zdravého města, efektivní prezentaci výstupů aktivit ZM apod. Pokročilí se věnovali "Umění argumentace a vyjednávání v rámci úřadu", cílem tohoto rozšiřujícího bloku byl nácvik efektivního vyjednávání a týmové práce v úřadu se zaměřením na problémové a konfliktní situace v realizaci ZM. Třetí den byl věnován individuálním konzultacím (např. na témata: práce se systémem DATAPLÁN, příprava Fóra Zdravého města, práce na Komunitním plánu, příprava Plánu zlepšování a další dle zájmu).


Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

publicita_op-lzz.png

zpět na přehled akcí

TISK
i