• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

12.2.2013 10:00 - 14:30

Setkání Zdravých krajů - Plzeň, 2013

V úterý 12. února 2013 se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo pravidelné Setkání Zdravých krajů 2013. Cílem akce bylo sdílet osvědčené postupy a inspirace v rozvoji mezinárodních programů Zdravý kraj a místní Agenda 21 právě na regionální úrovni. Letošním tématem setkání byla mj. i podpora dobrovolnictví a přenos zkušeností z praxe. Své osvědčené postupy prezentovali zástupci kraje Plzeňského, Jihomoravského, Libereckého a kraje Vysočina.

Plzeňský kraj mimo témata spolupráce s neziskovými organizacemi zmínil úspěšný projekt Bezpečný kraj, kde jsou městům a dalším organizacím kraje poskytovány finanční prostředky na aktivity prevence a osvěty v oblasti bezpečnosti, doposud tak bylo rozděleno více než 20 mil Kč. Byly prezentovány zajímavé materiály např. z oblasti bezpečnosti seniorů či letáky s tipy a radami pro rodiče k tématu bezpečného zacházení dětí s internetem a využívání sociálních sítí jako je Facebook ad. Liberecký kraj zmínil řadu aktivit, mezi nimiž vypíchl význam zapojení veřejnosti do aktualizace Programu rozvoje kraje. Jihomoravský kraj mimo aktivity jako je setkávání Zdravých měst a obcí a tematické finanční podpory přizval účastníky na připravovanou Národní konferenci kvality, která se uskuteční v Brně ve dnech 19. až 21. února. Kraj Vysočina zmínil zajímavé aktivity přeshraničního projektu MAG 21, kde spolu s rakouským partnerem rozvíjí místní Agendu 21 ve venkovském prostoru. Ostatním krajům stručně představil nedávno proběhlé Fórum Zdravého kraje k vytipování 10 největších problémů kraje a zastavil se blíže u podpory dobrovolnictví. Zmínil existenci neformálního orgánu právě pro rozvoj dobrovolnictví a spolupráci se Sociální komisí Rady kraje.
Zástupci krajů dále diskutovali řadu témat jako je pravidelné setkání Zdravých obcí ve svém regionu, zapojování veřejnosti, mediální propagace a kampaně na podporu témat udržitelného rozvoje, příprava zdravotní politiky  kraje či spolupráce se studentskými parlamenty.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


publicita_op-lzz.png

img_7444.jpg img_7445.jpg

zpět na přehled akcí

TISK
i