• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Setkání Zdravých krajů - Brno, 2014

11.2.2014

V úterý 11. února 2014 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo pravidelné Setkání Zdravých krajů. Cílem setkání bylo sdílet osvědčené postupy a inspirace v rozvoji Zdravých krajů a diskutovat nad vzájemnou spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného regionu. Své zkušenosti z praxe prezentovali zástupci kraje Jihomoravského, Vysočina, Libereckého, Plzeňského a kraje Moravskoslezského. Poprvé byl přítomen též zástupce Hlavního města Prahy, které je od roku 2013 členem NSZM ČR. Účastníky přivítali člen rady Ing. Antonín Tesařík, politik Zdravého Jihomoravského kraje a MA21, a ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, MPA.

Jihomoravský kraj uvedl desítky zajímavých aktivit v nejrůznějších oblastech, které by měly být komplexně zastřešeny tématem „Společenská odpovědnost“. Netradiční komunikaci s mladou veřejností představují aktivity Zdravého kraje na sociální síti Facebook, například vytvoření interaktivního osvětového komiksu.

Moravskoslezský kraj zmínil systém EMAS, jehož cílem je šetrný provoz úřadu i zřizovaných organizací vůči životnímu prostředí. Systém pro kraj přináší také ekonomické úspory v provozních nákladech úřadu a organizací, což je již ověřeno v praxi. Krajský koordinátor také pozval účastníky do Ostravy na pořad "Zábavně o stáří" (18. 6. 2014) a Podzimní školu NSZM (5. - 7. 11. 2014).

Liberecký kraj seznámil účastníky s řadou aktivit, mezi něž patří například projekt SLAĎ zaměřený na soulad práce a rodinného života. Úřad též získal cenu veřejnosti "Otevřeno 2013“. Aktuální inovací ve strategickém plánování je příprava Programu rozvoje kraje na období 2014-2020. Přípravná etapa dokumentu probíhala za využití kulatých stolů ke 14ti tématům rozvoje kraje s aktivním zapojením regionálních partnerů.

Plzeňský kraj zmínil vytvoření Pracovní skupiny, která se dosud zaměřila zejména na oblast podpory veřejného zdraví, kde odborným garantem je Krajská hygienická stanice. Představil systém grantů, kterými kraj podporuje projekty v prioritních tématech vybraných odbornou skupinou.

Kraj Vysočina představil zajímavý projekt "Angažovanci" ve spolupráci s Dolním Rakouskem, kde jsou vzděláváni experti a facilitátoři, kteří mají pomáhat malým obcím a MAS v kvalitní realizaci místní Agendy 21. Významnou motivací ze strany kraje je grantový systém na podporu MA21 a také granty ke Zdravotní politice kraje (v souladu se Zdravím 2020). Objem finančních prostředků na této kapitole je několikanásobně vyšší než v jiných krajích, což dokazuje vysokou míru politické podpory pro Zdravý kraj a MA21 na Vysočině.

V závěrečné společné diskusi jednotlivé kraje představily, jakým způsobem systémově podporují Zdravá města a místní Agendy 21 na svém území. Zástupci krajů též probírali možnosti propojení MA21 s dalšími metodami kvality, přípravu strategických dokumentů vč. zdravotní politiky kraje, setkání se Zdravými městy a dalšími zájemci ve svém regionu, nastavení dotačních titulů pro podporu MA21, formy zapojování veřejnosti na krajské úrovni i spolupráci s mládeží a mnoho dalších témat.


Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

publicita_op-lzz.png

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz