• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

20.3. - 22.3.2013

🌿 Jarní škola NSZM 2013 v Třeboni, 2013

Ve dnech 20. - 22. března 2013 se ve Zdravém městě Třeboň uskutečnila Jarní škola NSZM, součást akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Jarní školu zahájil úvodní seminář, který byl věnován tematice strategického plánování měst a obcí. Byly představeny novinky a odborní partneři, se kterými mohou města a obce spolupracovat při svých aktivitách. Zazněly příspěvky věnující se tematice skupinového bydlení pro všechny generace, cyklistiky ve městech a kultury a umění ve městech. Zajímavé projekty představilo hostitelské Zdravé město Třeboň. 

Druhý den Jarní školy byl věnován praktickým tréninkům pro začátečníky i pokročilé. Pro začátečníky proběhl pracovní blok s názvem "Komunikace s veřejností", na kterém byly představeny a procvičeny základní principy komunikace a prezentace. Blok pro pokročilé "Role koordinátora a vyjednávání" byl věnován především způsobům vyjednávání v úřadu, radě a zastupitelstvu a obhajování pozic a aktivit Zdravého města.

Závěrečný den školy se uskutečnil nácvik práce se systémem DATAPLÁN a individuální konzultace na zvolené téma.


Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga.png

zpět na přehled akcí

TISK
i