• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.11.2012

Mezinárodní seminář „Město, které (si) tvoříme“, 2012

Dne 6. listopadu 2012 se v Praze v Centru DOX uskutečnil zajímavý seminář s mezinárodní účastí s názvem „Město, které (si) tvoříme“. Akce byla uspořádána nadací Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Centrem kvality bydlení. Více než stovku účastníků oslovili zástupci z řad architektů, občanských iniciativ, měst a obcí, ale také developerů a investorů.

V dopolední části programu proběhla panelová diskuse s českými i zahraničními odborníky. Švédské Malmö zde reprezentoval Lari Pitkä-Kangas, člen zastupitelstva města, který mj. zmínil možnosti plánování veřejného prostoru škol přímo s dětmi a studenty. Ton Schaap z amsterodamského Úřadu územního plánování v zajímavé prezentaci zmínil, jakým způsobem přistupují v této nizozemské metropoli k plánování a efektivnímu využití omezeného prostoru pro kvalitní bydlení, práci a volný čas.

Odpolední část probíhala ve dvou paralelních pracovních skupinách. První se zabývala tématem „Obytné město“. Zazněly zde příspěvky architektů a urbanistů nejen z ČR, ale i zahraničí. Diskuse se zaměřila zejména na možnosti, jak ovlivnit podobu městského prostředí, na roli plánovačů a urbanistů na místní i národní úrovni. Zajímavé bylo porovnání praxe v ČR s nizozemským Amsterodamem, kde uvedená problematika spadá do působnosti „národního urbanisty“. Účastníci diskutovali s panelisty o kvalitě plánování i výstavby, zadávání zakázek a respektování stanovených vizí rozvoje, s důrazem na různorodost funkcí města, které svým obyvatelům slouží k bydlení, studiu, práci i zábavě.

Skupina k tématu „Město více generací“ se zaměřila na sociální aspekty života ve městech, na to, jakým způsobem je možné ve městě skloubit život pro mladé, rodiny i seniory. Své příspěvky přednesli zástupci univerzitního sektoru, kteří prezentovali, jak jsou např. v Brně mapovány názory nejstarší generace na dostupnost služeb. Jako inspirace a osvědčené řešení bylo zmíněno dobrovolnictví, které pozitivně ovlivňuje kvalitu života a aktivitu v pozdějším věku. Zástupci architektonické obce M. Říha a D. Tichý prezentovali zajímavé přístupy, jako je koncept komunitního bydlení či udržitelné plánování rozvoje měst. Praktické příklady přednesli v zajímavé prezentaci zástupci Města Prachatice, do diskuse přispěli i zástupci Jihlavy, Třebíče či Klatov.

Další výstupy z akce naleznete zde.

Akce byla součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Na finančním a organizačním zajištění akce se rovněž významně podílela Nadace Heinrich-Böll-Stiftung.loga_1.png

img_7237.jpg img_7228_1.jpg

zpět na přehled akcí

TISK
i