• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Na Vysočině proběhlo první Fórum Zdravého kraje

V Jihlavě se uskutečnilo 18. března Fórum Zdravého kraje Vysočina, během kterého diskutovali zástupci krajské samosprávy s odbornými partnery a občany o největších problémech regionu. Výsledkem závěrečného hlasování je „10P – desatero problémů“ Zdravého kraje Vysočina. Na krajské úrovni proběhlo takovéto veřejné Fórum Zdravého kraje vůbec poprvé v ČR. Nejpalčivější problémy, které vzešly z tohoto setkání, odpovídají regionálnímu dosahu oproti Fórům, probíhajícím ve Zdravých městech a obcích. Mezi největší problémy Vysočiny se tak dostala např. nízká podpora kvalitního a zdravého života na venkově. Kompletní výčet nejpalčivějších problémů je dispozici na stránkách kraje Vysočina pro hlasování širší veřejnosti. Výsledky budou předloženy vedení kraje.
více

Zdravá města z České republiky a Švýcarska budou spolupracovat

Národní síť Zdravých měst ČR připravila a realizuje mezinárodní projekt zaměřený na sdílení dobrých příkladů z praxe měst a obcí v ČR a ve Švýcarsku. Výměna inspirací a osvědčených postupů mezi českými a švýcarskými městy bude probíhat jak prostřednictvím prezentace úspěšných příkladů v internetové Databázi DobráPraxe, tak i prostřednictvím osobních setkání zástupců obou zemí u nás i ve Švýcarsku. Již v pondělí 23. března 2010 se v Praze uskutečnilo první ze setkání zástupců NSZM se zástupci asociace Equiterre, která ve Švýcarsku mj. koordinuje i aktivity vůči Projektu Zdravé město.
více

Městem stromů se může stát i vaše obec

Také v letošním roce vyhlašuje Nadace Partnerství soutěž Město stromů, která je určena všem obcím a městům o minimální velikosti obce s rozšířenou působností III. typu. Ve vítězném městě bude realizována roční kampaň s tématikou stromů. Kromě putovního žezla a titulu Město stromů získá vítěz také finanční prémii 50 000 Kč, poukaz na zahradnické služby v hodnotě až 100 000 Kč, možnost účastnit se celoevropského klání v soutěži Entente Florale Europe a roční asistenci Nadace Partnerství. Přihlášky lze zasílat do 5. června 2010.
více

Aktuálně v TV Zdravá města

Studenti z ČR se zúčastnili exkurze do Portugalska za obnovitelnými zdroji energie

V rámci mezinárodního projektu SUNFLOWER, zaměřeného na podporu šetrných technologií v oblasti výroby energie, se na konci února 2010 uskutečnila exkurze studentů z několika zemí Evropy do okolí portugalského města Moura. Národní síť Zdravých měst jako partner projektu vyslala do Portugalska čtveřici studentů z ČR. Účastníci exkurze navštívili mimo jiné vodní elektrárnu Alqueva solární park a fotovoltaickou elektrárnu Amareleja, byli také seznámeni s regionálními projekty na podporu biomasy v portugalském regionu Alentejo. Exkurze zahrnovala také prezentace dalších úspěšných podnikatelských záměrů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Akce se zúčastnilo celkem 35 studentů a dalších zájemců o daná témata.
více

Vláda schválila nový Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

Na začátku ledna byl schválen nový Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Dokument stanoví vizi udržitelného rozvoje v České republice, definuje základní principy udržitelného rozvoje, které je nezbytné respektovat při tvorbě všech navazujících strategií a koncepčních dokumentů. Uplatnění cílů navržených ve Strategickém rámci má zajistit, aby prosperita české společnosti stála na vzájemné vyváženosti 3 pilířů udržitelného rozvoje – oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Nově je v dokumentu zahrnuta například oblast zdraví, důležitou prioritní osou je vedle oblastí „Ekonomika a inovace“, „Krajina, ekosystémy a biodiverzita“ a „Bezpečná a stabilní společnost“ také velmi významný „Rozvoj území“.
více

Města se i letos mohou hlásit do soutěže „The LivCom Awards“

Loňské finále soutěže s názvem „The International Awards for Liveable Communities“, které se uskutečnilo během října poprvé v ČR, a to v Plzni, přineslo významná ocenění pro česká města, a zvláště pro členy NSZM. Také letos se do soutěže, jejíž název lze přeložit jako "Města, kde stojí za to žít", mohou přihlásit české obce. Uzávěrka přihlášek je na konci května, soutěžní projekty je nutné zaslat do konce června tohoto roku. Finále soutěže proběhne v americkém Chicagu na začátku listopadu 2010. Soutěž označovaná zkráceně "The LivCom Awards" probíhá již od roku 1997. Jde o jedinou soutěž místních samospráv věnovanou tématům životního prostředí, udržitelného rozvoje a kvality života, která získala oporu mimo jiné v Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).
více

V Databázi DobráPraxe přibyly nové příklady

Internetová databáze, která shromažďuje příklady dobré praxe nejen ze Zdravých měst, obcí a regionů, zaznamenala v uplynulém období několik významných přírůstků. Zdravé město Uherské Hradiště se může pochlubit systémovým přístupem k ekologizaci provozu úřadu, Zdravé město Chrudim získalo v této oblasti dokonce jako první město v ČR certifikaci EMAS. Ve Zdravé městské části Praha-Dolní Počernice se děti zapojily do tvorby loga Zdravé MČ a prostřednictvím výstavy byli s těmito aktivitami seznámeni i další občané Dolních Počernic. Zdravé město Mladá Boleslav uspořádalo v roce 2009 druhý ročník „Sportovních her seniorů“ a v této tradici plánuje pokračovat i v následujících letech. V Databázi DobráPraxe byl také aktualizován příklad informující o „Indexu kvality života na sídlišti“ ve Zdravém městě Vsetín.
více

V Táboře se uskutečnila 6. Národní konference kvality ve veřejné správě

6. Národní konferenci kvality ve veřejné správě, která proběhla ve dnech 9.–11. února 2010 v kongresovém centru Orea Hotel Dvořák Tábor, uspořádalo Město Tábor ve spolupráci s Jihočeským krajem, Ministerstvem vnitra ČR a Radou kvality ČR. Cílem akce byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, zvyšování výkonnosti organizací veřejné správy prostřednictvím metod řízení kvality a představení nových trendů v oblasti kvality ve veřejné sféře. Akce byla určena zástupcům veřejného sektoru - úřadů samosprávy i státní správy - a dalším odborníkům a zájemcům z praxe. Součástí konference bylo také slavnostní předání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2009.
více

Městský úřad Chrudim získal certifikaci EMAS, dokládající ekologicky šetrný provoz

Na začátku prosince loňského roku proběhla ve Zdravém městě Chrudim kontrola dodržování ekologicky šetrného provozu městského úřadu, kterou zajišťovali pracovníci Elektrotechnického zkušebního ústavu. Důkladná, a hlavně úspěšná prověrka všech prostor úřadu završila proces, který začal v září roku 2007, kdy zastupitelstvo města schválilo zavedení systému EMAS na Městském úřadu Chrudim. Zdravé město Chrudim se tak stává prvním městem v ČR, jehož úřad získá oficiální certifikát a logo systému environmentálního řízení EMAS, udělovaný Agenturou EMAS, která působí pod CENIA - českou informační agenturou životního prostředí. K tématu "EMAS na Městském úřadě v Chrudimi" proběhl dne 2. února 2010 otevřený seminář.
více

Zapojte své energeticky „oštítkované“ budovy do evropské soutěže

Obce, jejichž budovy používají energetické štítky „Display“, se mohou přihlásit do celoevropské soutěže s názvem „Na cestě k energetické třídě A“. Pro účast v soutěži je nutné doplnit pořízení štítků širší osvětovou kampaní k energetické účinnosti budov. Není podstatné, jaké prostředky, sdělovací kanály a materiály obce použijí, důležité je odhodlání a originalita při komunikaci tématu energetických úspor vůči uživatelům budov a vůči veřejnosti. Šest finalistů bude prezentovat své kampaně před mezinárodní porotou v rámci setkání asociace Energie-Cités, která pořádá soutěž i celou informační kampaň „Display“. Finále soutěže se bude konat 28. dubna 2010 v italském Salernu, uzávěrka přihlášek je 26. března. Účast v kampani Display není podmínkou pro podání přihlášky do soutěže.
více
« | 1 | .. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | .. | 60 | »
TISK
i