• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

„DobráPraxe.cz“ v novém kabátě!

Databáze Národní sítě Zdravých měst DobráPraxe.cz je od dubna přehlednější, návodnější a obsahuje řadu nových zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. K dubnu zde naleznete na 120 praktických inspirací z různých oblastí života v obcích – nejen životní prostředí, ale také doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení např. grantových schémat, projektů Bezpečná cesta do školy, studentských parlamentů apod. Nově jsou zde také k nalezení tzv. „střípky“ - krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat.

Inspirujte se i Vy na DobráPraxe.cz a pochlubte se s Vaším osvědčeným řešením.

Cílem příkladů dobré praxe je motivace pro vzájemné učení se jeden od druhého, sdílení know-how a zkušeností. Správný příklad dobré praxe by měl mít následující "vlastnosti":
• spolupráce institucí veřejné správy, neziskových organizací, soukromého sektoru a veřejnosti
• inovace a originalita v přístupu a nová přidaná hodnota
• neziskový charakter (primárním cílem je veřejná služba, nikoliv vytváření zisku)
• respektování principů udržitelného rozvoje

zpět na přehled aktualit

TISK
i