• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Seminář pro zástupce měst zakončil projekt NSZM zaměřený na téma udržitelné spotřeby

Co obnáší udržitelná spotřeba v praxi měst? Odkud lze čerpat zkušenosti a osvědčené postupy? Kde hledat finanční zdroje pro jejich realizaci? Jaká jsou legislativní omezení pro nakupování podle "zelených kritérií"? Právě těmto otázkám se věnovala Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 23. září 2010 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze. 
více

Nové inspirující příklady aktivit Zdravých měst na adrese DobráPraxe.cz

V uplynulém období opět přibyla řada příkladů dobré praxe měst, obcí a regionů do internetové databáze na adrese DobraPraxe.cz. Databáze shromažďuje jak osvědčená typová řešení z různých oblastí rozvoje obcí a regionů, tak i drobné příklady – střípky – z každodenní praxe, které rychle naleznete také na adrese https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe. V Databázi naleznete aktuálně již 138 příkladů. Z nejnovějších příkladů vybíráme například propagaci a využívání Fair trade a regionálních výrobků ve Zdravém městě Vsetín, nízkoenergetickou rekonstrukci základní školy ve Zdravé městské části Praha-Slivenec, budování přístřešků na kontejnery pro tříděný odpad ve Zdravém městě Prachatice, využití obnovitelných zdrojů u venkovního koupaliště ve Zdravém městě Valašské Meziříčí nebo provázání metod kvality při řízení rozvoje města ve Zdravém městě Kopřivnice.
více

Během podzimních měsíců proběhnou další Fóra Zdravých měst

Od začátku roku se Fórum Zdravého města konalo již ve 29 městech, obcích či regionech. Během těchto setkání určují zástupci veřejnosti „10P – desatero problémů“, které je v místě jejich bydliště nejvíce trápí. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během podzimu proběhne ještě minimálně 10 těchto veřejných setkání, v září se Fóum chystá ve Zdravých městech Jihlava, Tábor a Vsetín.
více

Aktuálně v TV Zdravá města

Zdravá města Evropy a jejich sítě se setkala v norském Sandnes

Mezinárodní konference Zdravých měst a jejich sítí proběhla letos v norském Sandnes ve dnech 17. – 19. června 2010. Konference se zaměřila na prioritní témata V. fáze mezinárodního Projektu Zdravé město WHO a byla rozdělena do řady tematických bloků. Účastníci, zejména zástupci evropských Zdravých měst a jejich sítí, se zapojili do prezentací a workshopů na témata rovných příležitostí ve zdraví, strategické řízení měst, zapojování veřejnosti či podpora veřejného zdraví. Zároveň byly blíže diskutovány priority V. fáze Projektu Zdravé město WHO. Byla prezentována řada konkrétních příkladů z praxe či inspirativních postupů měst, včetně zkušeností českých Zdravých měst. Konference se účastnilo na 400 zástupců Zdravých měst z celé Evropy.
více

Zdravá města se podílejí na přípravě dalšího pořadu s dvojicí Aleš Cibulka a Vladimír Hron

Pod názvem „Vzpomínky nám zůstanou“ se v současnosti připravuje nový typ pořadu o seniorech a pro seniory za účasti známých tváří z televizní obrazovky – Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona. Stejně jako v případě putovního představení „Zábavně o stáří“ se na přípravě a organizaci pořadu podílejí Zdravá města, obce a regiony ČR. Představení „Vzpomínky nám zůstanou“ bude probíhat pravidelně každý měsíc v Praze a přinese opět řadu užitečných informací pro současné i budoucí seniory. Debatu odborných hostí o vážných tématech oživí kromě hlavních protagonistů také další umělci a baviči. Zdravá města mají díky hlavnímu partnerovi možnost zajistit svým seniorům účast na akcích za minimální finanční příspěvek.
více

V Prachaticích proběhla Letní škola Zdravých měst

<div align="justify">
Ve dnech 16.-18. června 2010 se uskutečnila ve Zdravém městě Prachatice Letní škola Národní sítě Zdravých měst, která byla součástí již 3. cyklu akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Letní školu zahájilo celostátní setkání, které bylo zaměřeno na novinky v oblasti místní Agendy 21, a to zejména k problematice financování. Seminář představil také vybrané odborné partnery a možnosti spolupráce k využití v rámci kampaní a aktivit měst, obcí a regionů. </div>
více

Palčivé problémy ve Zdravých obcích a regionech "očima lidí"

I v měsíci červnu probíhala řada Fór Zdravých měst, tedy plánovacích akcí s veřejností o konkrétních problémech v obcích, městech i pražských městských částech. V první polovině roku 2010 se konala veřejná Fóra na 30ti místech po celé republice a sešlo se na nich celkem 2000 místních obyvatel. Občané se v diskusi dle jednotlivých témat vyjadřovali a hlasovali k deseti nejpalčivějším problémům v jejich místě.
více

Kampaň Dny bez úrazů se zaměřila na bezpečnost v dopravě, doma a ve volném čase

Letošní ročník kampaně Dny bez úrazů, která proběhla tradičně v první polovině června, byl věnována prevenci úrazů u nejohroženějších věkových skupin, tedy u dětí a seniorů. Úrazy jsou ve značné míře předvídatelné, prevencí lze proto snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky. Úrazům dětí v dopravě je možné předcházet zapojením dětí do aktivit na dopravních hřištích, nabízejí se také osvědčené metodiky, jako jsou např. programy „Na kolo jen s přilbou nebo „Bezpečná cesta do školy“. Kampaňové aktivity se kromě dopravních úrazů zaměří také na úrazy doma, ve škole, v přírodě a na sportovištích. Kampaň Dny bez úrazů ve Zdravých městech, obcích a regionech podporuje též Státní zdravotní ústav a jeho regionální pracoviště.
více

Energetické štítky DISPLAY visí nově také na školách v Kopřivnici

Během května byly na budovy základních škol 17. listopadu a Alšova ve Zdravém městě Kopřivnice umístěny energetické štítky DISPLAY, které informují o energetické náročnosti a o možnostech úspor energie v těchto budovách. Ještě v letošním roce během letních prázdnin budou na obou školách zatepleny fasády i střechy a vyměněna okna a dveře. Kopřivnice je po Litoměřicích a Praze-Libuši třetím Zdravým městem, které se zapojilo do mezinárodní kampaně DISPLAY, zaměřené na energetické štítkování veřejných budov a informování veřejnosti o chystaných i realizovaných opatření ke snížení spotřeby energie. Zástupci všech Zdravých měst zapojených do kampaně DISPLAy prezentovali své zkušenosti během tematické Sekce NSZM 25. května v Praze.
více

Světový den bez tabáku upozornil na rizika kouření

Jako každoročně proběhl 31. května Světový den bez tabáku, připomínající veřejnosti zdravotní rizika spojená s kouřením. V letošním roce se kampaň, podporovaná též Státním zdravotním ústavem a jeho regionálními pracovišti, zaměřila zejména na marketingové kampaně výrobců cigaret cílené na ženy. Světová zdravotní organizace (WHO) v souvislosti s kampaní Den bez tabáku v roce 2010 vyzvala vlády, aby věnovaly mimořádnou pozornost ochraně žen před pokusy tabákových společností vlákat je do celoživotní závislosti na nikotinu. Stále aktuálními tématy kampaně Den bez tabáku ve Zdravých městech byly nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření u mladistvých, probíhají „Cesty za čistým vzduchem“ i další osvětové akce.
více
« | 1 | .. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | .. | 60 | »
TISK
i