• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

V Krásné Lípě byla 17. září slavnostně předána ocenění v soutěži Cesty městy, kterou již po osmé vyhlásila Nadace Partnerství a do níž se letos přihlásilo rekordních 43 projektů. Ve velké konkurenci nakonec zvítězila dopravní řešení realizovaná ve Zdravém městě Litomyšl a ve městech Mariánské Lázně a Plzeň. Zvláštní cenu získalo Zdravé město Blansko a města Bílovec a Kadaň. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto, oficiální záštitu poskytuje Ministerstvo dopravy – BESIP. Jedním z tradičních partnerů je také Národní síť Zdravých měst ČR. Soutěž byla letos poprvé rozdělena do kategorií podle typu realizovaného opatření – na řešení bodová, liniová a plošná. Obě Zdravá města byla oceněna v kategorii bodových řešení.
více
Zástupci společnosti Škoda Auto, Města Mladá Boleslav a Národní sítě Zdravých měst ČR podepsali ve čtvrtek 6. srpna dohodu o spolupráci na projektu Bezpečná cesta dětí do školy. Po dlouhých přípravách, na nichž se podílelo Zdravé město Mladá Boleslav společně s Nadací Partnerství, tak odstartuje dlouhodobá spolupráce i za účasti známé automobilky, která se díky aktivní podpoře zdraví svých zaměstnanců řadí mezi tzv. Zdravé firmy. Projekt Bezpečná cesta dětí do školy má za cíl zvýšit bezpečnost dětí při cestě do svých škol, motivovat je k cestám na kole nebo pěšky a učit je, aby byly vnímavé ke svému okolí.
více

Aktuální TV program

více
V portugalském městě Viana do Castelo se uskutečnilo celoevropské setkání Zdravých měst a národních sítí pod záštitou Světové zdravotní organizace (WHO). Významné akce se zúčastnilo více než 300 stovek delegátů z 29 zemí. Setkání odstartovalo již 5. fázi mezinárodního Projektu Zdravé město, která potrvá do roku 2013. V rámci seminářů a plenárních zasedání diskutovali zástupci měst, národních sítí a dalších institucí možnosti, jak naplnit během následujících pěti let hlavní cíle, které pro toto období byly stanoveny: rovné šance a spravedlivý přístup ke zdraví pro všechny, propojení tématu zdraví s ostatními oblastmi jako je doprava, energetika, ochrana životního prostředí apod. V rámci plenárního zasedání prezentovala svůj postup také Národní síť Zdravých měst ČR.
více
O významný post ve Světové zdravotní organizaci (WHO) se uchází Dr. Agis Tsouros, který má v současné době na starosti koordinaci aktivit evropských Zdravých měst. V rámci své kampaně za zvolení do funkce regionálního ředitele WHO pro Evropu přichází Dr. Tsouros s programem, který zahrnuje širokou podporu členských států ze strany Regionální kanceláře WHO v oblasti veřejného zdraví. Navrhované změny by ve svých důsledcích měly vést k lepšímu zdravotnímu stavu všech občanů. Kampaň je významnou příležitostí pro diskusi o potřebách členských zemí WHO v evropském regionu.
více
Státní zdravotní ústav, který je odborným partnerem Národní sítě Zdravých měst ČR, vyhlašuje i letos soutěžní programy, jejichž cílem je prevence obezity a podpora zdravého životního stylu. Již 4. ročník kampaně „Přijmi a vydej“, zaměřené tentokrát hlavně na cílovou skupinu rodin s dětmi, probíhá od 15. srpna do 15. listopadu a na jeho pořádání se podílí také Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ve stejném termínu probíhá také kampaň „S pohybem každý den“, spojená se soutěží pro děti školního věku. Cílem kampaně je snížení zdravotních rizik z nedostatku pohybových aktivit. Obě kampaně realizuje SZÚ a jeho pracoviště v jednotlivých krajských městech ČR.
více
Také letos probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní kampaň s názvem Dny bez úrazů. Kampaň upozorňuje na možnosti prevence úrazů zejména u nejohroženějších skupin, kterými jsou děti a senioři. Většina úrazů je předvídatelná, prevence má tedy smysl a je tak nejúčinnějším prostředkem ke snížení počtu úrazů a ke zmírnění jejich následků. Pro účinnou prevenci dětských úrazů a osvětu v této oblasti je možné využít osvědčených metodik, jako jsou například programy „Na kolo jen s přilbou, „Vidíš mě“ nebo „Bezpečná cesta do školy“. Kampaň Dny bez úrazů podporuje Státní zdravotní ústav a jeho regionální pracoviště.
více
Světový Den bez tabáku se koná každoročně 31. května a připomíná zejména zdravotní rizika spojená s kouřením. Kampaň je podporovaná Státním zdravotním ústavem a jeho regionálními pracovišti. Stále aktuální zůstávají témata jako je nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření u mladistvých. Letos se kampaň Den bez tabáku zaměřuje zejména na varování před škodlivými účinky kouření na zdraví, které bývá umístěno přímo na tabákových výrobcích. Varování kombinující obrázky s textem se v zemích, kde je uplatňováno, ukázalo jako vysoce účinná cesta ke zvýšení veřejného povědomí o vážných zdravotních rizicích užívání tabáku.
více
Dne 18. května 2009 se v budově Ministerstva dopravy uskutečnila Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst věnovaná problematice udržitelné dopravy ve městech a obcích. Akce byla zaměřena na aktuální otázky spojené se zaváděním opatření omezujících nadměrnou motorovou dopravu v centrech měst, rozvíjejících cyklodopravu, pěší dopravu a další formy nemotorové dopravy, přispívajících k bezpečnosti dopravy a šetrnosti k životnímu prostředí. Seminář nabídl také přehled aktuálních finančních zdrojů jak ze strany Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z prostředků Regionálních operačních programů.
více
Ve středu 22. dubna proběhl v řadě Zdravých měst, obcí a regionů další ročník kampaně Den Země. Tato nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí se v České republice slaví již téměř 20 let. Také letos se řada osvětových akcí zaměřuje na téma energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů energie a ochranu klimatu. Právě na Den Země spustilo Ministerstvo životního prostředí dotační program "Zelená úsporám", který kromě výrazné finanční podpory na zateplování budov pro soukromé osoby přinese také vytvoření nových pracovních míst a podporu ekonomiky. Na mezinárodním poli startuje kampaň "Green Generation", která vyvrcholí 22. 4. 2010, přesně 40 let od konání prvního Dne Země.
více
Podpora místní a regionální ekonomiky prostřednictvím vybudování vědeckotechnologických parků a šetrné výroby energie z obnovitelných zdrojů je hlavním tématem mezinárodního projektu SUNFLOWER, do kterého je zapojena také Národní síť Zdravých měst. Jedním z prvních výstupů projektů byl seminář ve Zdravém kraji Vysočina (27.-28. 4. 2009), který se zaměřil na konkrétní situaci tohoto regionu.
více
Zdravé kraje Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj rozvíjejí své aktivity také prostřednictvím setkání a konferencí zaměřených na sdílení zkušeností členů NSZM v daném regionu. Zdravý kraj Vysočina uspořádal v průběhu května první společné setkání projektových manažerů obcí s rozšířenou působností na svém území (tzv. regionalistů) s koordinátory Zdravých měst a místních Agend 21 v kraji. Zdravý Jihomoravský kraj plánuje podobné setkání, které se bude věnovat mimo jiné tématu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb. Zdravý Zlínský kraj připravuje společně s NSZM a Energetickou agenturou Zlínského kraje konferenci na téma úspor energie a inovativních přístupů v oblasti komunální energetiky.
více
« | 1 | .. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | .. | 51 | »
TISK
i