• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kampaň Den Země se ve světě slaví už čtyřicet let

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, se poprvé slavil před čtyřiceti lety. V České republice se konají oslavy Dne země již 20 let, a také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony. Osvětové akce, které probíhaly v tradičním termínu 22. dubna i dalších dnech byly zaměřeny na poznávání a praktickou ochranu přírody, ale také na úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, ochranu klimatu. Na mezinárodním poli vrcholí v souvislosti se čtyřicetiletým trváním kampaně Den Země aktivity zaměřené na podporu globální „zelené ekonomiky“.

více

Očima lidí: doprava jako jeden z nejčastějších problémů …

I v dubnu probíhala řada Fór Zdravých měst, tedy plánovacích akcí s veřejností o konkrétních problémech v obcích, městech i pražských městských částech. V dubnu proběhla Fóra ve Zdravých městech Jilemnice, Chrudim, Přeštice, a Zdravých městských částech Praha 18 - Letňany a Praha - Dolní Počernice, stejně tak i v městském obvodu statutárního města Ústí nad Labem Neštěmicích. Občané se v diskusi dle jednotlivých témat vyjadřovali a hlasovali k deseti nejpalčivějším problémům v jejich místě.
více

Uherské Hradiště představilo zkušenosti s ekologickým provozem úřadu

Ve čtvrtek 15. dubna proběhlo ve Zdravém městě Uherské Hradiště diskusní setkání, jehož cílem bylo představit zkušenosti v oblasti ekologizace provozu městského úřadu. Setkání se zúčastnilo na 20 zástupců měst, obcí a regionů - zejména z Moravy. Zástupci úřadu zde představili jednotlivé kroky a opatření, které město v oblasti šetrného přístupu k životnímu prostředí v letech 2007-2010 podniklo. Cílem bylo poskytnout maximum praktických informací a doporučení, které by mohli využít i zájemci z řad dalších měst. Mezi tématy semináře zaujal v neposlední řadě také příspěvek k možnostem využití výrobků tzv. Férového obchodu (Fair Trade) v rámci aktivit měst a jeho partnerů.
více

Aktuální TV program

U příležitosti Světového dne zdraví proběhla kampaň „1000 měst, 1000 životů“

Světový den zdraví se každoročně slaví 7. dubna v souvislosti s výročím založení Světové zdravotní organizace (WHO). Každým rokem WHO vybere jedno z klíčových témat světového zdraví a organizuje mezinárodní, regionální a místní akce, které zdůrazní vybrané téma. Světový den zdraví 2010 se zaměří na téma urbanizace a zdraví. Téma bylo vybráno s ohledem na dopad urbanizace – jak kolektivní zdraví celosvětově, tak i na zdraví každého jedince. V průběhu týdne 7.–11. dubna 2010 celosvětově probíhaly akce kampaně „1000 měst, 1000 životů“ s cílem zpřístupnit veřejné prostory iniciativám vedoucím k lepšímu přístupu ke zdraví a sesbírat 1000 příběhů o „hrdinech“ městského zdraví, kteří se zasadili o zásadní positivní dopad na zdraví v jejich obcích.
více

V Pelhřimově proběhla Jarní škola Zdravých měst

Ve dnech 24.-26. března 2010 se uskutečnila ve Zdravém městě Pelhřimov Jarní škola Národní sítě Zdravých měst, která byla součástí již 3. cyklu akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Jarní školu zahájil diskusní seminář (24. 3.), během něhož byly prezentovány informace k financování rozvoje města, obce či regionu, zároveň zazněly aktuality a doporučení k osvědčeným soutěžím pro místní samosprávy. Návštěvníci akce se tak dozvěděli, jak uspět v soutěžích „Město stromů“, „Cesty městy“, „O lidech s lidmi“, „Obec přátelská rodině“, „Entente Florale“ ad. Pravidla soutěží představili jejich vyhlašovatelé, o své zkušenosti se podělili zástupci úspěšných Zdravých měst.
více

Odborný seminář se zabýval tématem veřejného zdraví

Dne 31. března 2010 se v Praze v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnil odborný seminář v rámci projektu Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS), financovaného z programu Evropské komise „Science in Society“. Cílem semináře bylo oslovit co nejširší okruh zájemců o téma výzkumu v oblasti veřejného zdraví v ČR, zejména z řad zástupců neziskových organizací a dalších složek občanské společnosti. Na akci se podílela řada odborných partnerů, např. Univerzita Palackého v Olomouci, Ministerstvo zdravotnictví, Česká kancelář Světové zdravotní organizaci ad.

více

Evropský týden mobility - setkání v Bruselu

V Bruselu proběhlo ve dnech 23.–24. 3. 2010 setkání národních a lokálních koordinátorů kampaně Evropský týden mobility (ETM), to vše pod záštitou Evropské komise, konkrétně nového eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika. Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, která upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech, a zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. ETM proběhl loni již po osmé, do kampaně se zapojilo rekordních 2 181 evropských měst a obcí. Českou republiku na tomto setkání, mimo koordinátorku kampaně ETM Evu Veverkovou z Ministerstva životního prostředí, reprezentovali i zástupci Zdravého města Ústí nad Labem.
více

Česká Národní síť Zdravých měst bodovala v Izraeli

Ve dnech 17. až 20. března 2010 proběhlo nedaleko izraelského Tel Avivu setkání sítí Zdravých měst z celé Evropy. Na programu bylo především sdílení zkušeností, postupů, ale i překážek při realizaci a prosazování Projektu Zdravé město v praxi obcí a měst v jednotlivých evropských zemích. Česká republika zde, vedle zástupců skandinávských zemí, Portugalska, Chorvatska či Izraele, přednesla svůj příspěvek o službách pro členy a aktivitách na národní úrovni. Tyto aktivity byly oceněny jako ukázkový příklad i pro další sítě Zdravých měst.
více

Jsme otevřenou asociací s aktivními členy, říká předseda NSZM Lubomír Gajdušek

V březnovém čísle časopisu Moderní obec vyšel rozhovor s předsedou NSZM Lubomírem Gajduškem. Tématem rozhovoru je rostoucí kvalita členů NSZM, srovnání s dalšími asociacemi Zdravých měst v Evropě, probíhající projekty nebo nabídka služeb asociace pro členy. Předseda Gajdušek vysvětluje, proč je dobré zapojit se do NSZM, čím jsou Zdravá města v ČR výjimečná a jakým způsobem se zapojuje veřejnost do dění v jednotlivých městech, obcích a regionech. Popisuje také priority, kterým věnuje mimořádnou pozornost. „Rád bych, aby NSZM byla i nadále prestižní asociací. Aby naši členové cítili, že jsou v dobré a přátelské společnosti,“ říká mimo jiné předseda NSZM Gajdušek.
více

Na Vysočině proběhlo první Fórum Zdravého kraje

V Jihlavě se uskutečnilo 18. března Fórum Zdravého kraje Vysočina, během kterého diskutovali zástupci krajské samosprávy s odbornými partnery a občany o největších problémech regionu. Výsledkem závěrečného hlasování je „10P – desatero problémů“ Zdravého kraje Vysočina. Na krajské úrovni proběhlo takovéto veřejné Fórum Zdravého kraje vůbec poprvé v ČR. Nejpalčivější problémy, které vzešly z tohoto setkání, odpovídají regionálnímu dosahu oproti Fórům, probíhajícím ve Zdravých městech a obcích. Mezi největší problémy Vysočiny se tak dostala např. nízká podpora kvalitního a zdravého života na venkově. Kompletní výčet nejpalčivějších problémů je dispozici na stránkách kraje Vysočina pro hlasování širší veřejnosti. Výsledky budou předloženy vedení kraje.
více
« | 1 | .. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | .. | 57 | »
TISK
i