• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Evropský týden mobility - setkání v Bruselu

V Bruselu proběhlo ve dnech 23.–24. 3. 2010 setkání národních a lokálních koordinátorů kampaně Evropský týden mobility (ETM), to vše pod záštitou Evropské komise, konkrétně nového eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika. Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, která upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech, a zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. ETM proběhl loni již po osmé, do kampaně se zapojilo rekordních 2 181 evropských měst a obcí.

Na setkání byla představena politika Evropské unie v oblasti veřejného zdraví i úloha Světové zdravotní organizace (WHO) a její spolupráce s EU, včetně možností  při kampaních obdobných ETM. Součástí programu byly interaktivní workshopy a ukázky příkladů dobré praxe z úspěšných kampaní. Uváděné workshopy se věnovaly tématům a řešením, za něž byla města nominována mezi finalisty nejlépe uspořádaného ETM v roce 2009. Další semináře byly zaměřené na současné trendy v komunikaci s veřejností – na tzv. sociální sítě. Představena byla všechna aktuálně využívaná média a jejich možnosti při vytváření kampaně a oslovování veřejnosti.
Součástí programu bylo i ocenění nejlepšího programu ETM za rok 2009 - mezi finalisty byla vybrána tři města – Gävle (Švédsko), Ivanic-Grad (Chorvatsko) a León (Španělsko). Vyhlášen byl také slogan pro letošní rok – „Travel Smarter, Live Better“ ("Cestujte chytřeji, žijte lépe"). Vítězným městem se stalo švédské přímořské město Gävle. Českou republiku zde, mimo koordinátorku kampaně ETM Evu Veverkovou z Ministerstva životního prostředí, reprezentovali i zástupci Zdravého města Ústí nad Labem. 

Více informací k mezinárodní kampani ETM zde, kampaň ETM ve Zdravých městech a regionech na tomto odkazu.

zpět na přehled aktualit

TISK
i