• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Odborný seminář se zabýval tématem veřejného zdraví

Dne 31. března 2010 se v Praze v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnil odborný seminář v rámci projektu Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS), financovaného z programu Evropské komise „Science in Society“. Cílem semináře bylo oslovit co nejširší okruh zájemců o téma výzkumu v oblasti veřejného zdraví v ČR, zejména z řad zástupců neziskových organizací a dalších složek občanské společnosti. Na akci se podílela řada odborných partnerů, např. Univerzita Palackého v Olomouci, Ministerstvo zdravotnictví, Česká kancelář Světové zdravotní organizaci ad. Semináře, uspořádaného Národní sítí Zdravých měst ČR, která je partnerem projektu za Českou republiku, se zúčastnilo téměř 40 zájemců o dané téma. Řešeny byly zejména souvislosti stávajícího stavu výzkumu v oblasti veřejného zdraví v ČR i Evropě a význam občanské společnosti v této oblasti – pozornost byla věnována zejména tématu prevence úrazů. Výstupy z akce mohou zájemci nalézt na https://www.zdravamesta.cz/steps.

zpět na přehled aktualit

TISK
i