• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Mezinárodní seminář na Maltě za účasti NSZM ČR

Národní síť Zdravých měst ČR byla v úvodu května 2010 zastoupena na mezinárodním setkání k tématu výzkumu v oblasti veřejného zdraví, které se konalo na Maltě. Setkání navázalo na odborný seminář, který NSZM pořádala v dubnu 2010 na Ministerstvu zdravotnictví s cílem získat co nejširší skupinu námětů a připomínek k situaci v oblasti veřejného zdraví v ČR (zejména ve vztahu k roli občanské společnosti). Setkání na Maltě se účastnili zástupci celkem 12 evropských států, kteří zde společně diskutovali nad situací veřejného zdraví ve svých zemích. Výsledky tohoto mezinárodního setkání budou využity pro zlepšení situace v oblasti výzkumu veřejného zdraví – zejména s ohledem na nové členské státy EU. Aktivita je realizována v rámci projektu Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS), financovaného z programu Evropské komise „Science in Society“. Další podrobnosti k této aktivitě lze nalézt na https://www.zdravamesta.cz/steps.

zpět na přehled aktualit

TISK
i