• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zapojte své energeticky „oštítkované“ budovy do evropské soutěže

Obce, jejichž budovy používají energetické štítky „Display“, se mohou přihlásit do celoevropské soutěže s názvem „Na cestě k energetické třídě A“. Pro účast v soutěži je nutné doplnit pořízení štítků širší osvětovou kampaní k energetické účinnosti budov. Není podstatné, jaké prostředky, sdělovací kanály a materiály obce použijí, důležité je odhodlání a originalita při komunikaci tématu energetických úspor vůči uživatelům budov a vůči veřejnosti. Šest finalistů bude prezentovat své kampaně před mezinárodní porotou v rámci setkání asociace Energie-Cités, která pořádá soutěž i celou informační kampaň „Display“. Finále soutěže se bude konat 28. dubna 2010 v italském Salernu, uzávěrka přihlášek je 26. března. Účast v kampani Display není podmínkou pro podání přihlášky do soutěže.
více

„Kulaté razítko“ jako ocenění dobré praxe ve Zdravých městech

Jako ocenění ukázkových aktivit z praxe měst, obcí a regionů a za jejich aktivní prezentaci mohou nyní členové NSZM získat „kulaté razítko“. „<em>Máme zájem ještě více zviditelnit to, co se kde děje dobrého, a především také ocenit ty, kteří se svými prověřenými postupy pravidelně seznamují své kolegy z dalších měst a obcí,</em>“ přibližuje záměr certifikace dobrých příkladů Petr Švec, ředitel NSZM. Razítko uděluje NSZM vždy ke konkrétnímu ukázkovému příkladu, který je zařazen v Databázi DobráPraxe (www.dobrapraxe.cz) a současně je odprezentován na některé z akcí NSZM. Razítko dané město, obec, region, ale i instituce obdrží v podobě papírového certifikátu, ale také v grafické podobě, a může ho pak jednoduše využívat na svých propagačních a prezentačních materiálech.
více

Chrudim získala Cenu Makropulos za péči o seniory

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. říjen, byly v Národním divadle v Praze vyhlášeny výsledky soutěže o Cenu Makropulos za výjimečné projekty pro seniory. Ministerstvo zdravotnictví ČR toto ocenění letos udělilo Zdravému městu Chrudim za činnost Centra sociálních služeb a pomoci. Centrum nabízí celou řadu služeb, které pokrývají potřeby seniorů a lidí se zdravotním postižením a které významně prodlužují dobu, po kterou mohou tito lidé zůstat ve svém rodinném prostředí. Cena Makropulos má ohodnotit mimořádné, v praxi osvědčené projekty, které řeší zdravotní a zdravotně sociální služby pro seniory v Česku. Může ji získat obec, jednotlivec a nestátní nezisková organizace.
více

Aktuálně v TV Zdravá města

Zdravá města byla oceněna za své aktivity v roce 2009

Během XVI. Celostátní konference NSZM byly oceněny úspěšně postupující obce za rok 2009. „Cenu za dlouhodobý a ukázkový postup ke kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21“ převzali za své aktivity zástupci Zdravé Městské části Praha Libuš a Písnice; v kategorii menších obcí tuto cenu za kvalitní postup převzali zástupci Zdravé obce Bolatice. Takzvanými „Skokany roku“ se stala Zdravá města Jaroměř a Prachatice, jejichž zástupci převzali „Cenu za rychlý postup nového člena ke kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21“. Čestné uznání za dlouhodobou spolupráci a přínos pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 bylo uděleno Milanu Půčkovi, někdejšímu tajemníkovi městského úřadu Zdravého města Vsetín a náměstkovi ministra pro místní rozvoj. Zástupci oceněných obcí převzali nejen diplomy a věcné ceny, jejich aktivita byla rovněž odměněna hodnotnými odměnami.
více

Zástupci měst, obcí a regionů sdíleli úspěšné postupy během XVI. Celostátní konference NSZM

Ve velkém sále zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy se 3. prosince tohoto roku uskutečnila XVI. Celostátní konference NSZM. Akce nabídla všem zájemcům řadu aktuálních informací k tématu rozvoje obcí. Byly představeny aktuální finanční zdroje pro obce, během odpolední "burzy dobré praxe" získali účastníci konference informace o možnostech podpory kvality a udržitelného rozvoje na místní úrovni. Své zkušenosti předali zástupci z České republiky, Slovenska a Rakouska. Příklady dobré praxe z různých oblastí na konferenci prezentovali také zástupci vybraných Zdravých měst. Akce proběhla pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci a za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
více

Zdravá města patří mezi „obce přátelské rodině“

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo 25. listopadu výsledky soutěže „Obec přátelská rodině“. Ve velikostní kategorii od 10 tis. do 50 tis. obyvatel zvítězilo Zdravé město Hodonín, do finále v této kategorii postoupila také Zdravá města Litoměřice a Vsetín, Zdravé město Chrudim získalo čestné uznání. V kategorii od 2 tis. do 5 tis. obyvatel získala čestné uznání Zdravá obec Bolatice. V ostatních velikostních kategoriích zvítězily obce Hrušovany u Chomutova, Lysice, Police nad Metují, Tišnov a Hradec Králové. Cílem soutěže „Obec přátelská rodině“ je podpora rozvoje pro-rodinných aktivit a propagace rodinné politiky na místní úrovni. Díky svým kompetencím mohou obce realizovat řadu pro-rodinných opatření, například podporovat bydlení, infrastrukturu, zřizovat mateřské školy, pořádat společenské a propagační akce rodinného charakteru nebo poskytovat rozmanité služby pro rodiny.
více

Česká republika má další dvě certifikované Bezpečné komunity

Ve dnech 11. a 12. listopadu byla Zdravá města Chrudim a Třeboň oficiálně designována Světovou zdravotní organizací (WHO) na Bezpečné komunity. Tento titul je udělován komunitám, které přijaly program prevence úrazů a dlouhodobě realizují opatření ke zvýšení bezpečnosti všech věkových skupin obyvatel. Nově certifikovaná Zdravá města Chrudim a Třeboň se připojila ke Zdravému městu Kroměříž, které je Bezpečnou komunitou již od roku 2003. Mezi hlavní cíle projektu Bezpečná komunita patří vytváření místních preventivních programů, řešení dopravně inženýrských opatření, rozvoj školní dopravní výchovy a nácvik poskytování první pomoci u dětí.
více

NSZM má nové členy z řad pražských městských částí

Mezi členy Národní sítě Zdravých měst ČR se od října počítá také Městská část Praha 14, zahrnující Černý Most, Hloubětín, Kyje a Hostavice. Již na jaře letošního roku se členem NSZM stala městská část Praha 18-Letňany. Oba noví členové tak rozšířili řady Zdravých pražských městských částí, mezi které patří Praha-Libuš a Písnice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Slivenec a Praha 7. Vstup MČ Praha 14 mezi Zdravá města hodnotí její starosta Miroslav Froněk: „Věříme, že rozšířeným zapojením veřejnosti, vylepšenou informační politikou a především realizací plánů a z nich vyplývajících projektů a aktivit zajistíme efektivnější a transparentnější výkon samosprávných činností a tím zlepšení kvality života občanů Prahy 14.
více

Zdravá města sdílejí své zkušenosti na krajské úrovni

Také během letošního podzimu mají zástupci Zdravých měst a obcí možnost setkat se na krajských konferencích, které jsou navíc otevřené všem dalším obcím v regionu. 30. září se v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnila konference „Jak rozvíjet vaši obec ve Zdravém kraji Vysočina?“, jejímž akce bylo zejména sdílení zkušeností a předání zajímavých informací potřebných pro rozvoj obce, včetně informací o celostátních i regionálních finančních zdrojích. Dne 11. listopadu pak proběhla v budově Krajského úřadu Středočeského kraje akce s názvem „Konference nejen pro Zdravá města ve Středočeském kraji“, zaměřená na možnosti spolupráce kraje s městy, inspirativní příklady dobré praxe ze středočeských Zdravých měst, finanční zdroje a spolupráci s odbornými partnery.
více

Podzimní škola NSZM proběhla v Kopřivnici

Ve Zdravém městě Kopřivnice se uskutečnila ve dnech 4. až 6. listopadu další Škola NSZM zařazená do akreditovaného vzdělávacího programu. Třídenní akce se zaměřila na kvalitní postupy ve městech a představila osvědčená řešení spolupráce uvnitř úřadu i s partnery. Podzimní školu zahájil tradičně diskusní seminář, kde byly prezentovány nejen aktuální informace k financování a rozvoji, ale také typové aktivity koordinátora ZM. O své zkušenosti se podělila např. města Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov, Uherské Hradiště nebo městská část Praha-Libuš a Písnice. V následujících dnech Podzimní školy proběhl praktický nácvik Logického rámce pro tvorbu a řízení projektů, workshop o postupu ke kvalitě pro pokročilé a pro všechny pak ukázkový praktický nácvik práce s informačním nástrojem DATAPLÁN NSZM.
více
« | 1 | .. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | .. | 60 | »
TISK
i