• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NSZM má nové členy z řad pražských městských částí

Mezi členy Národní sítě Zdravých měst ČR se od října počítá také Městská část Praha 14, zahrnující Černý Most, Hloubětín, Kyje a Hostavice. Již na jaře letošního roku se členem NSZM stala městská část Praha 18-Letňany. Oba noví členové tak rozšířili řady Zdravých pražských městských částí, mezi které patří Praha-Libuš a Písnice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Slivenec a Praha 7. Vstup MČ Praha 14 mezi Zdravá města hodnotí její starosta Miroslav Froněk: „Věříme, že rozšířeným zapojením veřejnosti, vylepšenou informační politikou a především realizací plánů a z nich vyplývajících projektů a aktivit zajistíme efektivnější a transparentnější výkon samosprávných činností a tím zlepšení kvality života občanů Prahy 14.
více

Zdravá města sdílejí své zkušenosti na krajské úrovni

Také během letošního podzimu mají zástupci Zdravých měst a obcí možnost setkat se na krajských konferencích, které jsou navíc otevřené všem dalším obcím v regionu. 30. září se v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnila konference „Jak rozvíjet vaši obec ve Zdravém kraji Vysočina?“, jejímž akce bylo zejména sdílení zkušeností a předání zajímavých informací potřebných pro rozvoj obce, včetně informací o celostátních i regionálních finančních zdrojích. Dne 11. listopadu pak proběhla v budově Krajského úřadu Středočeského kraje akce s názvem „Konference nejen pro Zdravá města ve Středočeském kraji“, zaměřená na možnosti spolupráce kraje s městy, inspirativní příklady dobré praxe ze středočeských Zdravých měst, finanční zdroje a spolupráci s odbornými partnery.
více

Podzimní škola NSZM proběhla v Kopřivnici

Ve Zdravém městě Kopřivnice se uskutečnila ve dnech 4. až 6. listopadu další Škola NSZM zařazená do akreditovaného vzdělávacího programu. Třídenní akce se zaměřila na kvalitní postupy ve městech a představila osvědčená řešení spolupráce uvnitř úřadu i s partnery. Podzimní školu zahájil tradičně diskusní seminář, kde byly prezentovány nejen aktuální informace k financování a rozvoji, ale také typové aktivity koordinátora ZM. O své zkušenosti se podělila např. města Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov, Uherské Hradiště nebo městská část Praha-Libuš a Písnice. V následujících dnech Podzimní školy proběhl praktický nácvik Logického rámce pro tvorbu a řízení projektů, workshop o postupu ke kvalitě pro pokročilé a pro všechny pak ukázkový praktický nácvik práce s informačním nástrojem DATAPLÁN NSZM.
více

Aktuálně v TV Zdravá města

Rada vlády pro udržitelný rozvoj projednala Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Během zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), které proběhlo na vrcholné úrovni – za účasti premiéra vlády ČR, ministra životního prostředí, ministra pro místní rozvoj, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí i zástupců odborných institucí – dne 25. listopadu 2009 v Lichtenštejnském paláci v Praze, byl projednán Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. Dokument bude na začátku roku 2010 předložen ke schválení vládě. Završuje se tak proces připomínkování a aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, kterou nahradí právě Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, připravený pracovními orgány RVUR. Do přípravy tohoto dokumentu se aktivně zapojovaly všechny zainteresované resorty, výsledný dokument proto vznikl na základě konsenzu.
více

Zdravá města bodovala v mezinárodní soutěži The LivCom Awards

Ve finále soutěže „The International Awards for Liveable Communities“ („Město, ve kterém stojí za to žít“), které probíhalo ve dnech 8. až 12. října v Plzni, získalo Zdravé město Chrudim rekordní tři ocenění – Zlatou cenu a druhé místo v soutěži celkového rozvoje měst („The Whole City Award“), Zlatou cenu a třetí místo v soutěži projektů z oblasti ekologie a udržitelného rozvoje („Environmentally Sustainable Project Award“) a finanční odměnu v rámci soutěže projektů „The Bursary Award“. Zdravé město Jihlava získalo se svým projektem přihlášeným do kategorie celkového rozvoje měst ocenění za plnění kritéria „zlepšování stavu krajiny“. Zdravá obec Bolatice získala Stříbrnou cenu a třetí místo v soutěži rozvoje měst v kategorii do 20 000 obyvatel.
více

Zdravá města uspěla v soutěži na podporu místní demokracie „O lidech s lidmi“

V budově Ministerstva vnitra ČR v Praze byly 6. října vyhlášeny výsledky soutěže „O lidech s lidmi“, kterou organizuje Centrum pro komunitní práci. Hlavním vítězem letošního ročníku soutěže se stalo Zdravé město Kopřivnice za zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v rámci realizace strategie města a za průběh zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Kopřivnice se tak stala prvním jistým účastníkem mezinárodního kola soutěže, které se uskuteční v lednu příštího roku. V kategorii „akční plánování“ obsadilo první místo Zdravé město Tábor, v kategorii „strategie“ zvítězilo Zdravé město Dobříš, druhou cenu pak získalo Zdravé město Hodonín. Čestné uznání za dlouhodobou systémovou práci v zapojování veřejnosti bylo uděleno Zdravému městu Vsetín, které obsadilo také třetí místo v kategorii „strategie“.
více

V Jihlavě se uskutečnila Valná hromada NSZM

Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR proběhla dne 24. listopadu 2009 v Jihlavě v budově Krajského úřadu kraje Vysočina. Během zasedání Valné hromady byla projednána aktuální témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, nové služby asociace pro členy i další témata. Současně bylo v dopoledních hodinách připraveno i konzultační setkání pro všechny zájemce z řad politiků a dalších kontaktních osob pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21.
více

První polovina října patří ve Zdravých městech tradičně kampani Dny zdraví

Zdravotním tématům je tradičně věnována kampaň Dny zdraví, která probíhá v termínu 4. až 17. října. Kampaň informuje občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a předcházet zdravotním potížím. Dny zdraví probíhají v ČR už popatnácté a zaměřují se na podporu zdraví v nejširším pojetí, podle kterého není zdraví jen absencí nemoci, ale stavem celkové fyzické, duševní a sociální pohody. Kampaň Dny zdraví odborně zastřešuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), který také letos pro podzimní období připravil související soutěže „Přijmi a vydej 2009“ nebo „S pohybem každý den“. Pracovníci dislokovaných pracovišť SZÚ se ve Zdravých městech jako odborní poradci zapojují přímo do kampaňových aktivit.
více

Nejpalčivější problémy očima lidí

Ve Zdravých městech se nejen v podzimním období konají pravidelná setkání s veřejností, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech. Během Fóra Zdravého města jeho účastníci určují „10P – desatero problémů“ v daném místě. Problémy, vybrané účastníky Fóra jako nejpalčivější, jsou následně ověřeny v anketě, do níž se zapojí širší okruh občanů. Ankety probíhají různým způsobem podle místních zvyklostí, například během jiných komunitních akcí nebo na webových stránkách města. Ověřený seznam největších problémů putuje do zastupitelstva, které zahrne řešení jednotlivých témat do strategických dokumentů včetně rozpočtu. Během října a listopadu proběhla Fóra ve Zdravých městech Říčany, Lomnice nad Popelkou, Vsetín, Tábor, Jaroměř, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Poděbrady, Strakonice, Prostějov, ve Zdravé městské části Praha-Libuš a Písnice, ve Zdravé obci Bolatice a ve Zdravém Mikroregionu Drahanská vrchovina. Další Fóra jsou připravena ve Zdravých městech Jihlava, Moravská Třebová a Hodonín.
více

Kampaně „Evropský týden mobility“ a „Den bez aut“ ukázaly souvislost dopravy s ochranou klimatu

Také v letošním roce se mohla města a obce zapojit do mezinárodních kampaní na podporu bezpečné a udržitelné dopravy. Zdravá města byla mezi prvními v ČR, která se zapsala do historie těchto aktivit. Kampaně „Evropský týden mobility“ (16.–22. září) a „Den bez aut“ (22. září) se v Evropě konaly již podesáté a opět byly významným příspěvkem k celosvětovým aktivitám na podporu ochrany klimatu. Pod heslem „Naše město – naše klima!“ Evropský týden mobility tématicky navazoval na mezinárodní konferenci v Kodani, jejíž cílem je celosvětová dohoda o účinných nástrojích ochrany klimatu. V řadě měst a obcí se konaly osvětové akce zaměřené na dopravní výchovu a podporu udržitelných forem dopravy – cyklojízdy, pěší výlety, akce pro děti, dospělé i seniory. Zapojená města a obce mohou přijímat také trvalá opatření k zajištění spolehlivé hromadné dopravy a ke zklidňování automobilové dopravy.
více
« | 1 | .. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | .. | 60 | »
TISK
i