• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vláda schválila nový Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

Na začátku ledna byl schválen nový Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Dokument stanoví vizi udržitelného rozvoje v České republice, definuje základní principy udržitelného rozvoje, které je nezbytné respektovat při tvorbě všech navazujících strategií a koncepčních dokumentů. Uplatnění cílů navržených ve Strategickém rámci má zajistit, aby prosperita české společnosti stála na vzájemné vyváženosti 3 pilířů udržitelného rozvoje – oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Nově je v dokumentu zahrnuta například oblast zdraví, důležitou prioritní osou je vedle oblastí „Ekonomika a inovace“, „Krajina, ekosystémy a biodiverzita“ a „Bezpečná a stabilní společnost“ také velmi významný „Rozvoj území“.

Celý text tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí ČR a vládou schválený text Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky naleznete na stránkách MŽP.

Související zpráva: Rada vlády pro udržitelný rozvoj projednala Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

zpět na přehled aktualit

TISK
i