• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města z České republiky a Švýcarska budou spolupracovat

Národní síť Zdravých měst ČR připravila a realizuje mezinárodní projekt zaměřený na sdílení dobrých příkladů z praxe měst a obcí v ČR a ve Švýcarsku. Výměna inspirací a osvědčených postupů mezi českými a švýcarskými městy bude probíhat jak prostřednictvím prezentace úspěšných příkladů v internetové Databázi DobráPraxe, tak i prostřednictvím osobních setkání zástupců obou zemí u nás i ve Švýcarsku.

Již v pondělí 23. března 2010 se v Praze uskutečnilo první ze setkání zástupců NSZM se zástupci asociace Equiterre, která ve Švýcarsku mj. koordinuje i aktivity vůči Projektu Zdravé město. Byla vytipována řada témat, která mohou být dobrou inspirací pro města v ČR, jako např. bezbariérová veřejná prostranství, podpora pohybové aktivity ve městech, udržitelné nakupování a nakupování z místních zdrojů, udržitelný cestovní ruch nebo využití metody HIA - hodnocení dopadu na zdraví, které je obdobou procesu hodnocení dopadu na životní prostředí (EIA). Konkrétní ukázky takto zaměřených projektů v praxi švýcarského města Lausanne a dalších měst budou představeny vybraným zástupcům z ČR v rámci výjezdní exkurze v květnu letošního roku. Čeští a švýcarští zástupci měst tak nasdílejí řadu podnětů a kontaktů pro další spolupráci.

Projekt „Partnerstvím k rozvoji měst a obcí – sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21“ probíhá za finanční podpory Fondu partnerství (švýcarsko-česká spolupráce).

zpět na přehled aktualit

TISK
i