• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pořad "Zábavně o stáří" s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem nadále putuje po Zdravých městech

Seniorská „tour“ po Zdravých městech úspěšně pokračuje. I ve druhé polovině roku 2009 se každý měsíc v jednom Zdravém městě se v roce 2009 koná zábavně informační pořad zaměřený na problematiku stárnutí. Představení je nazvané „Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vláďa Hron“ a jeho hlavní aktéři si povídají s odborníky na dané téma o aktivním stárnutí, ale také o péči o seniory. Představení je určeno zejména seniorům a rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora.
více

Sportovní hry seniorů v Mladé Boleslavi přilákaly dvakrát více zájemců než loni

Třídenní zápolení seniorů v několika sportovních disciplínách, pořádané Zdravým městem Mladá Boleslav, začalo slavnostně v pondělí 14. září. Senioři soutěžili v disciplínách lehké atletiky, v plavání i turistice, o kterou byl nakonec největší zájem. Celkem se do soutěží zapojila stovka seniorů, což je dvakrát více než v loňském roce. Trvalými symboly tohoto i dalších ročníků Sportovních her seniorů se staly vlajka, hymna a logo, které byly představeny během slavnostního zahájení her. Mladoboleslavskou aktivitu na podporu zdraví seniorů ocenili přítomní zástupci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR. Slavnostní vyhodnocení her a předání cen se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září.
více

V Lékařském domě proběhl odborný seminář o podpoře zdraví na místní úrovni

Pod záštitou české kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) se uskutečnila 15. října v Lékařském domě v Praze Stálá sekce Národní sítě Zdravých měst, zaměřená na klíčové otázky systémové podpory zdraví na úrovni měst, obcí a regionů. Během akce byly prezentovány zkušenosti s tvorbou Zdravotních plánů měst a s využitím zdravotních indikátorů. Byly představeny také kampaně a aktivity Státního zdravotního ústavu, které se týkají podpory zdraví a spolupráce s jednotlivými Zdravými městy. Samostatný blok semináře byl věnován podpoře zdraví seniorů a zahrne také prezentace zástupců České alzheimerovské společnosti a Nadačního fondu Veselý senior.
více

Aktuálně v TV Zdravá města

Města a obce se stále mohou přihlásit k energetické kampani DISPLAY

Jak snížit náklady na provoz budov ve vlastnictví města? Před realizací úsporných opatření je třeba vždy vycházet z aktuálních informací o spotřebě energie. Právě takový postup nabízí celoevropská kampaň DISPLAY, která vychází z povinného energetického štítkování budov, v ČR povinného od začátku roku 2009. Štítky DISPLAY nabízí samosprávám možnost, jak s občany komunikovat atraktivní formou plakátů umístěných přímo na budovách. Na plakátech se objeví také konkrétní opatření, která by spotřebu energie v budově snížila. Města a obce, která se přihlásí ke kampani DISPLAY, získají účinný nástroj k řízení spotřeby energie v budovách a ke snížení souvisejících finančních nákladů. Do kampaně DISPLAY se zatím zapojilo Zdravé město Litoměřice a Zdravá městská část Praha-Libuš a Písnice. Více informací naleznete v příloze zářijového čísla časopisu Moderní obec.
více

Lidé ve Zdravých městech vybírají deset nejpalčivějších problémů

Během podzimních měsíců se uskuteční v dalších Zdravých městech setkání s veřejností, na kterých budou lidé diskutovat o nejpalčivějších problémech. Fórum Zdravého města je setkání, během kterého jeho účastníci určují „10P – desatero problémů“ daného města, obce či regionu. Problémy, vyhodnocené na Fóru jako nejpalčivější, jsou následně ověřeny v anketě, do níž se zapojí širší okruh občanů. Během září proběhla Fóra ve Zdravých městech Litoměřice, Varnsdorf a Velké Meziříčí, v říjnu pak tato setkání s veřejností proběhnou ve Zdravých městech Říčany, Lomnice nad Popelkou, Vsetín, Tábor, Jaroměř a Ústí nad Labem.
více

Efektivní a udržitelné hospodaření s energií bylo tématem semináře NSZM

Jak účelně hospodařit s energií na úrovni měst a obcí a jak úsporná opatření financovat? Právě těmito otázkami se zabývala Stálá sekce NSZM, která se uskutečnila 1. října v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce. Seminář byl zaměřen na energetický management měst a obcí, nabídl konkrétní zkušenosti s měřením indikátorů udržitelné energetiky a se zaváděním energetického managementu do praxe úřadu. Účastníci semináře byly seznámeni s aktivitami navazujícími na „Pakt starostů a primátorů“ („Covenant of Mayors“), prezentovány byly rovněž tuzemské zkušenosti s kampaní DISPLAY, která je zaměřena na energetické štítkování budov ve vlastnictví měst a obcí.
více

Soutěž Cesty městy, zaměřená na zklidňování dopravy, zná své letošní vítěze

V Krásné Lípě byla 17. září slavnostně předána ocenění v soutěži Cesty městy, kterou již po osmé vyhlásila Nadace Partnerství a do níž se letos přihlásilo rekordních 43 projektů. Ve velké konkurenci nakonec zvítězila dopravní řešení realizovaná ve Zdravém městě Litomyšl a ve městech Mariánské Lázně a Plzeň. Zvláštní cenu získalo Zdravé město Blansko a města Bílovec a Kadaň. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto, oficiální záštitu poskytuje Ministerstvo dopravy – BESIP. Jedním z tradičních partnerů je také Národní síť Zdravých měst ČR. Soutěž byla letos poprvé rozdělena do kategorií podle typu realizovaného opatření – na řešení bodová, liniová a plošná. Obě Zdravá města byla oceněna v kategorii bodových řešení.
více

Projekt „Bezpečná cesta dětí do školy“ v Mladé Boleslavi podporuje také známá automobilka

Zástupci společnosti Škoda Auto, Města Mladá Boleslav a Národní sítě Zdravých měst ČR podepsali ve čtvrtek 6. srpna dohodu o spolupráci na projektu Bezpečná cesta dětí do školy. Po dlouhých přípravách, na nichž se podílelo Zdravé město Mladá Boleslav společně s Nadací Partnerství, tak odstartuje dlouhodobá spolupráce i za účasti známé automobilky, která se díky aktivní podpoře zdraví svých zaměstnanců řadí mezi tzv. Zdravé firmy. Projekt Bezpečná cesta dětí do školy má za cíl zvýšit bezpečnost dětí při cestě do svých škol, motivovat je k cestám na kole nebo pěšky a učit je, aby byly vnímavé ke svému okolí.
více

Zástupci evropských Zdravých měst a národních sítí se setkali na pobřeží Atlantiku

V portugalském městě Viana do Castelo se uskutečnilo celoevropské setkání Zdravých měst a národních sítí pod záštitou Světové zdravotní organizace (WHO). Významné akce se zúčastnilo více než 300 stovek delegátů z 29 zemí. Setkání odstartovalo již 5. fázi mezinárodního Projektu Zdravé město, která potrvá do roku 2013. V rámci seminářů a plenárních zasedání diskutovali zástupci měst, národních sítí a dalších institucí možnosti, jak naplnit během následujících pěti let hlavní cíle, které pro toto období byly stanoveny: rovné šance a spravedlivý přístup ke zdraví pro všechny, propojení tématu zdraví s ostatními oblastmi jako je doprava, energetika, ochrana životního prostředí apod. V rámci plenárního zasedání prezentovala svůj postup také Národní síť Zdravých měst ČR.
více

Evropský koordinátor Zdravých měst kandiduje na regionálního ředitele WHO pro Evropu

O významný post ve Světové zdravotní organizaci (WHO) se uchází Dr. Agis Tsouros, který má v současné době na starosti koordinaci aktivit evropských Zdravých měst. V rámci své kampaně za zvolení do funkce regionálního ředitele WHO pro Evropu přichází Dr. Tsouros s programem, který zahrnuje širokou podporu členských států ze strany Regionální kanceláře WHO v oblasti veřejného zdraví. Navrhované změny by ve svých důsledcích měly vést k lepšímu zdravotnímu stavu všech občanů. Kampaň je významnou příležitostí pro diskusi o potřebách členských zemí WHO v evropském regionu.
více
« | 1 | .. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | .. | 60 | »
TISK
i