• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Česká republika má další dvě certifikované Bezpečné komunity

Ve dnech 11. a 12. listopadu byla Zdravá města Chrudim a Třeboň oficiálně designována Světovou zdravotní organizací (WHO) na Bezpečné komunity. Tento titul je udělován komunitám, které přijaly program prevence úrazů a dlouhodobě realizují opatření ke zvýšení bezpečnosti všech věkových skupin obyvatel. Nově certifikovaná Zdravá města Chrudim a Třeboň se připojila ke Zdravému městu Kroměříž, které je Bezpečnou komunitou již od roku 2003. Mezi hlavní cíle projektu Bezpečná komunita patří vytváření místních preventivních programů, řešení dopravně inženýrských opatření, rozvoj školní dopravní výchovy a nácvik poskytování první pomoci u dětí.

Projekt Bezpečná komunita musí splňovat předem daná kritéria, mezi která patří vytvoření sítě spolupracujících partnerů, zavedení dlouhodobého programu zaměřeného na muže a ženy všech věkových kategorií a na různorodá prostředí a situace nebo vytvoření programu, který monitoruje výskyt a příčiny úrazů a hodnotící účinnost preventivních aktivit. Designovaná města se pravidelně účastní společných setkání s dalšími Bezpečnými komunitami.

zpět na přehled aktualit

TISK
i