• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zástupci měst, obcí a regionů sdíleli úspěšné postupy během XVI. Celostátní konference NSZM

Ve velkém sále zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy se 3. prosince tohoto roku uskutečnila XVI. Celostátní konference NSZM. Akce nabídla všem zájemcům řadu aktuálních informací k tématu rozvoje obcí. Byly představeny aktuální finanční zdroje pro obce, během odpolední "burzy dobré praxe" získali účastníci konference informace o možnostech podpory kvality a udržitelného rozvoje na místní úrovni. Své zkušenosti předali zástupci z České republiky, Slovenska a Rakouska. Příklady dobré praxe z různých oblastí na konferenci prezentovali také zástupci vybraných Zdravých měst. Akce proběhla pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci a za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

zpět na přehled aktualit

TISK
i