• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Městský úřad Chrudim získal certifikaci EMAS, dokládající ekologicky šetrný provoz

Na začátku prosince loňského roku proběhla ve Zdravém městě Chrudim kontrola dodržování ekologicky šetrného provozu městského úřadu, kterou zajišťovali pracovníci Elektrotechnického zkušebního ústavu. Důkladná, a hlavně úspěšná prověrka všech prostor završila proces, který začal v září roku 2007, kdy zastupitelstvo města schválilo zavedení systému EMAS na Městském úřadu Chrudim. Zdravé město Chrudim se tak stává prvním městem v ČR, jehož úřad získá oficiální certifikát a logo systému environmentálního řízení EMAS, udělovaný Agenturou EMAS, která působí pod CENIA - českou informační agenturou životního prostředí.

Systém EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) představuje aktivní přístup podniku či úřadu ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých činností na životní prostředí. EMAS přináší zvýšení kreditu, úsporu nákladů, důvěryhodnost a přehled v provozní dokumentaci. V rámci zavádění a udržování systému je zvyšována komunikace a povědomí zaměstnanců i partnerských organizací, je zefektivněna také havarijní připravenost úřadu či podniku.

K tématu "EMAS na Městském úřadě v Chrudimi" proběhl dne 2. února 2010 seminář otevřený všem zájemcům. Program akce naleznete zde.

zpět na přehled aktualit

TISK
i