• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

„Kulaté razítko“ jako ocenění dobré praxe ve Zdravých městech

Jako ocenění ukázkových aktivit z praxe měst, obcí a regionů a za jejich aktivní prezentaci mohou nyní členové NSZM získat „kulaté razítko“. „Máme zájem ještě více zviditelnit to, co se kde děje dobrého, a především také ocenit ty, kteří se svými prověřenými postupy pravidelně seznamují své kolegy z dalších měst a obcí,“ přibližuje záměr certifikace dobrých příkladů Petr Švec, ředitel NSZM. „Často se tomu tak děje na internetu na specializovaných portálech či prostřednictvím různých tiskových či propagačních zpráv, ale možná ještě hodnotnější jsou osobní prezentace v rámci konferencí či seminářů, kde lze diskutovat i s dalšími městy, nasdílet získané know-how či upozornit na to, čemu se při řešení daného problému vyhnout,“ doplňuje P. Švec. Razítko uděluje NSZM vždy ke konkrétnímu ukázkovému příkladu, který je zařazen v Databázi DobráPraxe a současně je odprezentován na některé z akcí NSZM. Razítko dané město, obec, region, ale i instituce obdrží v podobě papírového certifikátu, ale také v grafické podobě, a může ho pak jednoduše využívat na svých propagačních a prezentačních materiálech. Mezi prvními držiteli razítka „DobráPraxe – prověřeno“ se během XVI. Celostátní konference NSZM stala Zdravá města Kopřivnice s aktivitou metody kvality a řízení úřadu, Praha-Libuš a Písnice za aktivní zapojování menšinové komunity, Prachatice za ukázkové komunitní aktivity seniorů, Třebíč za spolupráci se studentským parlamentem a Vsetín za ukázkové aktivity v plánování s veřejností. „Kulaté razítko tak oceňuje dlouhodobou a systematickou práci ve městech a obcích. Věříme, že rovněž podpoří i zdravou soutěživost a obce budou hrdé na to, kolika certifikovanými aktivitami se mohou pochlubit,“ doplňuje P. Švec.

Databázi DobráPraxe naleznete na adrese www.dobrapraxe.cz. Portál obsahuje v současnosti již více než 110 příkladů z různých oblastí rozvoje měst, obcí a regionů. Zastoupena jsou témata, jako je strategický rozvoj, kvalita veřejné správy, životní prostředí, udržitelná energetika, zdravý životní styl, volný čas, sport, sociální problematika, vzdělávání, ekonomika, zemědělství nebo udržitelná a bezpečná doprava. Pro obce zapojené do mezinárodního programu místní Agenda 21 jsou zde i ukázky naplňování oficiálních Kritérií MA21 v praxi měst.

zpět na přehled aktualit

TISK
i